HORE

MENU

ZEAGRAN® 340 SE

kontaktný aj systémový účinok

Účinné látky

Bromoxynil90 g/l

Terbuthylazine250 g/l


Charakteristika

Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme suspenznej emulzie, určený na ničenie láskavcov a dvojklíčnolistových burín v kukurici.


Vlastnosti a výhody použitia

  • výborná účinnosť na dvojklíčnolistové buriny
  • kontaktný a čiastočne systémový herbicíd

Pôsobenie

ZEAGRAN 340 SE pôsobí hlavne ako kontaktný a čiastočne ako systémový herbicíd na vzídené dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14). V neskorších rastových fázach účinnosť klesá a zasiahnuté buriny môžu obrastať. Bromoxynil je prijímaný listami a blokuje fotosyntézu burín. Spôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Terbuthylazine je prijímaný koreňovým systémom a tiež blokuje fotosyntézu. Účinok na buriny sa prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé druhy burín ničí za 2-3 dni po ošetrení, k úplnému zničeniu dochádza zvyčajne za 4-5 dní po postreku. Účinok prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota (max. do +20 °C) a slnečný svit pri aplikácii a po nej.

Cenovo zvýhodnené balíky

ZEA PACK RESIDUAL – balenie na 20 ha
BANDERA + BARRACUDA + ZEAGRAN 340 SE (1,0 l/ha + 1,0 l/ha + 1,0 l/ha)
Zloženie: 20 l + 20 l + 20 l

Komplexné balíky do kukurice nájdete v plodinových odporúčaniach.

Dátum dopredaja (distribúcie) a poslednej spotreby prípravku ZEAGRAN 340 SE je 17. 09. 2021.


Návod na použitie


Spektrum účinku