HORE

MENU

TYTANIT

hnojivo so stimulačným účinkom

Účinné látky

Horčík63 g/l

Síra126 g/l

Titán8,5 g/l

Dávkovanie0,2 l/ha


Charakteristika

TYTANIT je kvapalné hnojivo so stimulačným účinkom – aktivuje prírodné fyziologické procesy v rastline, čo vedie k ich zintenzívneniu a zefektívneniu. Má priaznivý vplyv na výnos a kvalitu úrody. Je určený na použitie v poľnohospodárstve, zeleninárstve a ovocinárstve. Najpoužívanejším spôsobom aplikácie prípravku je listové hnojenie, ale môže sa tiež používať vo fertigácii, zálievke a pri morení osiva.


Vlastnosti a výhody použitia

Pôsobenie

Mechanizmus účinkovania TYTANIT-u je dobre preskúmaný. Vďaka tomu je možné vysvetliť, akú úlohu zohráva pri zvyšovaní výnosu a zlepšení kvality úrody rôznych druhov rastlín. TYTANIT účinkuje rôznym spôsobom. Hlavnými smermi pôsobenia sú:

  1. Zvýšenie životaschopnosti peľu a jeho sily klíčenia, čo výrazne zlepšuje proces opelenia a tvorby semien a v konečnom dôsledku zvyšuje výnos. Ióny titánu ovplyvňujú najmä aktivitu iónov vápnika (jeho zdroj pre peľ je piestik), ktorý je nevyhnutný pre lepšie priliehanie peľu ku blizne piestika, a to spôsobuje jeho klíčenie a rast peľových vrecúšok.
  2. Zintenzívnenie fotosyntézy, syntézy chlorofylu a aktivity enzýmov, a v jeho dôsledku nárast biomasy: hmotnosti koreňov a nadzemných častí rastliny. Toto pôsobenie je zdôvodnené vplyvom iónov titánu na aktivitu iónov železa.
  3. Zlepšenie účinnosti absorpcie živín z pôdy, čo úzko súvisí s posilnením metabolických premien v rastline a je dôsledkom lepšieho vývoja koreňového systému.

Pokyny pre aplikáciu

Význam prípravku TYTANIT

Významne zvyšuje aktívnosť peľu a silu jeho klíčenia, čím zlepšuje efektívnosť opelenia a zakladania semien. Stimuluje tvorbu chlorofylu, čím zintenzívňuje fotosyntézu a v dôsledku toho zvyšuje biomasu aj výnos. Zlepšuje efektívnosť absorpcie živín z pôdy. Zlepšuje zdravotný stav rastlín. Zlepšuje kvalitu úrody.

Najväčším prínosom použitia sú predovšetkým

• zvýšenie výnosu a kvality úrody

• výrazný nárast rentability pestovania, veľmi dobrý pomer zisku k nákladom

• možnosť aplikácie spolu s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín a listových hnojív