HORE

MENU

TEGOPLANT® SPU

adjuvant - zmáčadlo

Účinné látky

Polyether-polymethylsiloxan-copolymer1020 g/l
s obsahom: polyéter modifikovaný trisiloxán ≥ 75%, polyéter ≤ 25%


Charakteristika

Neionické zmáčadlo a Super-Spreader vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL). Super-Spreader znamená dokonalú pokryvnosť. TEGOPLANT SPU zabezpečuje rovnomernú redistribúciu postrekovej kvapaliny na postrekovanom povrchu nezávisle od tvaru postrekovaného povrchu. TEGOPLANT SPU pôsobí horizontálne, vertikálne a aj hĺbkovo do štruktúry porastu.


Vlastnosti a výhody použitia

  • zlepšuje zmáčateľnosť a priľnavosť aplikačných kvapalín
  • univerzálne neionické zmáčadlo
  • rovnomerná distribúcia účinných látok

Pôsobenie

TEGOPLANT SPU - adjuvant (zmáčadlo) pre použitie ako tank-mix s herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi a rastovými regulátormi, znižuje povrchové napätie aplikačných kvapalín a zlepšuje zmáčateľnosť a priľnavosť aplikačných kvapalín a umožňuje ich lepšiu distribúciu do všetkých častí ošetrovaných rastlín. Vďaka lepšej distribúcii postrekovej zmesi na ošetrenom povrchu a zrýchlenému vstrebávaniu účinných látok do rastliny sa zvyšuje odolnosť postreku proti zmytiu dažďom. Adjuvant TEGOPLANT SPU vytvára na ošetrovanom povrchu dokonalý postrekový film.


Naše odporúčanie

Vyššie aplikačné dávky prípravku TEGOPLANT SPU použite pre systémové a čiastočne systémové prípravky na ochranu rastlín, nižšie dávky pre kontaktné prípravky. TEGOPLANT SPU môže byť používaný v zmesi s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín. Podmienky použitia a ochranná doba sa riadia podľa použitého prípravku, s ktorým je TEGOPLANT SPU kombinovaný. Pridaním TEGOPLANT SPU sa zníži objem postrekovej kvapaliny asi o 25 – 40%.


TM kombinácie

TEGOPLANT SPU nesmie byť používaný v tank-mixoch s prípravkami ako sú napr. roztoky obsahujúce močovinu a hnojivami obsahujúcimi močovinu, ktoré môžu pri vyšších koncentráciách spôsobiť spálenie ošetrovaných rastlín! Neodporúčame kombinovať TEGOPLANT SPU s triazolovými fungicídmi v priebehu kvitnutia ovocných stromov (možný výskyt hrdzí u jabloní).


Pokyny pre aplikáciu

TEGOPLANT SPU je pridávaný do postrekovej zmesi prípravkov na ochranu rastlín. Použitie prípravku TEGOPLANT SPU neodporúčame v tých prípadoch, keď by mohol samotný použitý prípravok na ochranu rastlín vykazovať fytotoxicitu voči ošetrovaným plodinám (napr. niektoré herbicídy). V takýchto prípadoch odporúčame urobiť pred ošetrením test fytotoxicity na malej časti pozemku alebo na niekoľkých rastlinách za podmienok, ktoré možno očakávať v dobe ošetrenia.


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.