HORE

MENU

SULVIT

rýchla dostupnosť síry pre rastliny

Účinné látky

Dusík200 g/l

SíraSíra

Dávkovanie
repka5-10 l/ha

ostatné plodiny5 l/ha


Charakteristika

SULVIT je kvapalné dusíkaté listové, vysoko koncentrované hnojivo obsahujúce síru ľahko absorbovateľnú rastlinami. Je určené na rýchle zásobenie rastlín sírou v obdobiach zvýšených nárokov po tejto živine.


Vlastnosti a výhody použitia

  • rýchla dostupnosť síry pre rastliny
  • veľmi dobrá miešateľnosť s väčšinou POR
  • síra podporuje lepší príjem dusíka rastlinou

Pôsobenie

Rýchla dostupnosť pre rastliny odlišuje toto hnojivo od väčšiny listových prípravkov so sírou, kde je – na rozdiel od SULVIT-u – potrebná dlhšia doba na oxidáciu síry a jej premenu do formy absorbovateľnej rastlinami. Hnojivo obsahuje tiež dusík, čo umožňuje získať správny pomer N:S v rastline. Vďaka schopnostiam inhibície ureázy sa zlepšuje efektívnosť využitia dusíka pri spoločnej aplikácii s močovinou alebo DAM. Hnojivo sa vyznačuje veľmi dobrou miešateľnosťou s väčšinou prípravkov určených pre aplikáciu na list. Hnojivo je vhodné najmä pre listovú výživu síromilných rastlín ako sú repka, cibuľa a cesnak, hlúbovitá zelenina, cukrová repa a kukurica.

Návod na použitie

SULVIT aplikujeme v podobe vodného roztoku. Môžeme ho aplikovať spolu s inými hnojivami a agrochemikáliami. Aplikovať preventívne v termínoch a dávkach doporučovaných v programoch hnojenia jednotlivých plodín. Koncentráciu a množstvo pracovného roztoku prispôsobiť nárokom jednotlivých plodín a technike postreku. V priebehu postreku sa vyvarujte silnému slnečnému žiareniu, vysokej teplote a vetru, ktorý spôsobí odnášanie kvapiek. Ponúkané doporučenia sú len všeobecné. Dajú sa modifikovať podľa individuálnych nárokov rastlín a podmienok pestovania.


Naše odporúčanie

Do nádrže postrekovača, v ½ objemu naplneného vodou pridať SULVIT pri zapnutom miešadle. Podobným spôsobom pridať iné prípustné a doporučené komponenty roztoku, v súlade s návodmi na ich použitie. Nádrž doplniť vodou do žiadaného objemu. Roztok spotrebovať hneď po zarobení.

Termíny aplikácie

Repka – jeseň: fáza 4-8 listov (BBCH 14-18)
Jar I.: po štarte vegetácie, začiatok vývoja postranných výhonkov, 6 internódium viditeľné (BBCH 21-36)
Jar II.: tvorba pupeňov – začiatok kvitnutia (BBCH 50-61)
Pšenica – jeseň: fáza 3-6 listov (BBCH 13-16)
Jar I.: ozimná pšenica – odnožovanie (BBCH 22-29); pšenica jarná – fáza 3. listu – odnožovanie (BBCH 13-29)
Jar II.: začiatok stĺpkovania – začiatok metania (BBCH 30-51)
Jačmeň – jeseň: fáza 3 listu – 2 viditeľné odnože (BBCH 13-22)
Jar I.: jačmeň ozimný – začiatok stĺpkovania – 2 kolienko je viditeľné (2 cm nad kolienkom 1) (BBCH 30-32); jačmeň jarný – fáza 3 listu – 2. kolienko je viditeľné (2 cm nad kolienkom 1) (BBCH 13-32)
Jar II.: objavenie jazýčka posledného listu – zdurená listová pošva (BBCH 39-45)
Kukurica: I. fáza 2-6 listov (BBCH 12-16) – optimálny termín postreku: 4 listy II. vývoj listov – začiatok predlžovacieho rastu (BBCH 17-31) III. predlžovací rast – začiatok metania (BBCH 31-51)
Cukrová repa: I. fáza 4-8 listov (BBCH 14-18) II. fáza 10 a viac listov – začiatok uzavierania porastu (BBCH 19-31) III. fáza 20-50 % rastlín susediacich riadkov sa dotýka (BBCH 32-35)
Zemiaky: I. vývoj listov (BBCH 13-19) z hlavnej stonky II. vývoj postranných výhonkov – začiatok zakladania hľúz (BBCH 21-40)
Sója a iné strukoviny: I. vývoj listov a výhonkov (sója BBCH 13-29, bôb poľný BBCH 13-39); II. vývoj kvetenstva (BBCH 51-59)
Jabloň: I.-II. vývoj plodov (BBCH 71-75), každých 10-14 dní. Pozor! Hnojivo aplikované v dávke 15 l/ha môže preriediť zárodky plodov; dávka 3-5 l/ha
Cibuľová zelenina: I. výrazne viditeľný 3-5 list (BBCH 13-15); II. výrazne viditeľný 6 list – výrazne viditeľných 9 alebo viac listov (16-19); III. základ listov hrubne (BBCH 41)

Pri aplikácii SULVIT s hnojivom DAM 390 postačujúca dávka SULVIT je 2-4 l/ha na 100 l DAM 390.