HORE

MENU

SULCOGAN® 300 SC

postemergentné ošetrenie kukurice

Účinné látky

Sulcotrione300 g/l


Charakteristika

Selektívny systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici.


Vlastnosti a výhody použitia

  • ú.l. sulcotrione - vysoká selektivita ku kukurici
  • systémový účinok
  • ZEA PACK COMPLETE = kompletné riešenie burinného spektra

Pôsobenie

Účinná látka sulcotrione, ktorá patrí do skupiny triketónov účinkuje systémovo. Prijímaná je predovšetkým prostredníctvom listov, z časti aj prostredníctvom koreňov s rýchlou translokáciou do pletív a reziduálnym pôsobením až 4 týždne. Vďaka tomu sú zachytené aj buriny, vzchádzajúce v dlhšom časovom slede. Prvé príznaky aktivity prípravku vo forme vybielenia listov sa prejavujú už za 5 – 7 dní po aplikácii. Krátko po ošetrení citlivé buriny v dôsledku fotooxidatívnej deštrukcie chlorofylu zastavujú svoj rast, prejavuje sa chloróza a buriny v období 2 týždňov odumierajú.


Naše odporúčanie

SULCOGAN 300 SC aplikujte v dávke 1,5 l/ha pomocou konvenčných pozemných alebo nesených aplikačných zariadení s dostatočným množstvom vody pre zaistenie rovnomerného pokrytia ošetrovanej plochy. Najlepší účinok prípravku SULCOGAN 300 SC dosiahnete pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín v štádiu 2-8 listov kukurice (BBCH 12-18). Optimálny termín pre aplikáciu proti dvojklíčnolistovým burinám je štádium 2-4 listov (BBCH 12-14). Herbicídny účinok môže byť zoslabený v prípade, že ste prípravok aplikovali pri chladnom počasí alebo pri dlhodobom suchu alebo na zoslabený porast kukurice vplyvom nevhodných pôdnych podmienok či zlou výživou. Neaplikujte v čase intenzívneho slnečného žiarenia, keď teplota prevyšuje +25°C a na suchú pôdu. Neaplikujte v množiteľských porastoch a cukrovej kukurici.

Cenovo zvýhodnené balíky

ZEA PACK COMPLETE – balenie na 20 ha
BANDERA + BARRACUDA + SULCOGAN 300 SC (1,0 l/ha + 0,75 l/ha + 1,0 l/ha)
Zloženie: 20 l + 15 l + 20 l

Komplexné balíky do kukurice nájdete v plodinových odporúčaniach.

Spektrum účinku

Citlivé buriny: podslnečník theofrastov, loboda konáristá, kapsička pastierska, pichliač roľný, mrlíky, durman obyčajný, zemedym lekársky, žltnica maloúborová, lipkavec obyčajný, konopnica širokolistá, hluchavky, lýrovka obyčajná, rumančeky, bažanka ročná, horčiaky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, starček obyčajný, čistec ročný, peniažtek roľný, ďatelina plazivá, pŕhľava malá, vika huňatá.

Stredne citlivé buriny: láskavce, výmrv repky, pupenec roľný, stavikrvy, mak vlčí, knôtovka biela, veroniky, fialky.

Odolné buriny: pýr plazivý, ježatka kuria, praslička roľná, pakost strihaný, proso siate, lipnica ročná, moháre, mlieče.


Návod na použitie