HORE

MENU

STARPRO 430 SC

špecialista na hrdze a fuzariózy

Účinné látky

Tebuconazole430 g/l


Charakteristika

Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze účinnej látky tebuconazole určený proti chorobám listov a klasov pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a ozimného, jarnej a ozimnej repky olejnej.


Vlastnosti a výhody použitia

  • špecialista na hrdze a fuzariózy
  • širokospektrálny fungicíd
  • fungicídny aj morforegulačný účinok v repke

Pôsobenie

STARPRO 430 SC sa vyznačuje preventívnou, kuratívnou a eradikatívnou účinnosťou proti širokému spektru hubových ochorení a dlhou dobou trvania účinku.

Repka olejná:

pôsobí na fómovú hnilobu a bielu hnilobu (Sclerotinia sclerotiorum). Zároveň vykazuje vedľajší rastovo-regulačný efekt, ktorý v prípade jesennej aplikácie obmedzuje vybiehanie rastlín, čím prispieva ku zvýšeniu odolnosti repky proti vymrznutiu. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poľahnutiu.

Pšenica ozimná:

okrem fuzariózii klasov je účinný aj proti hrdziam (hrdza pšeničná a hrdza plevová), múčnatke trávovej, septórii pšeničnej, septórii plevovej a dosahuje vedľajšiu účinnosť proti helmintosporióze pšeničnej. V jačmeni jarnom je účinný proti hrdzi jačmeňa, hnedej škvrnitosti jačmeňa a dosahuje vedľajšiu účinnosť proti múčnatke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti.


Naše odporúčanie

Postrek je možné vykonať počas rastového štádia BBCH 30- 59 na pšenicu ozimnú proti hrdzi pšeničnej a plevovej, múčnatke trávovej, septórii pšeničnej a plevovej a počas rastového štádia BBCH 61-69 proti fuzarióze klasov. Na jačmeň jarný proti hrdzi jačmeňa a hnedej škvrnitosti aplikujte v intervale BBCH 30-59.

Na repku olejnú aplikujte proti fómovej hnilobe na jeseň počas rastového štádia BBCH 14-18 alebo na jar v štádiu BBCH 30-39. Proti bielej hnilobe na repku olejnú aplikujte postrek v štádiu BBCH 55-69.


Návod na použitie


Spektrum účinkuInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.