HORE

MENU

SIMPLIA

dlhodobý preventívny účinok

Účinné látky

Azoxystrobin250 g/l


Charakteristika

Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, repy cukrovej, slnečnice, repky ozimnej aj jarnej a ďaľších plodín proti hubovým chorobám.


Vlastnosti a výhody použitia

  • pôsobí proti všetkým významným chorobám
  • zabraňuje vzniku novej infekcie po dobu 3 – 8 týždňov
  • dlhodobo udržiava zdravé a zelené porasty – „green efekt“ – rastlina vie dlhšie tvoriť a ukladať asimiláty do zŕn

Pôsobenie

SIMPLIA obsahuje účinnú látku azoxystrobin, ktorá patrí do chemickej skupiny strobilurínových derivátov. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. To umožňuje použiť prípravok SIMPLIA proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným účinným látkam v dôsledku rezistencie. Azoxystrobin preniká do pletív rastlín, má translaminárny a systémový účinok. Vyznačuje sa preventívnym pôsobením, preto je potrebné vykonať aplikáciu pred alebo ihneď pri začiatku infekcie.


Naše odporúčanie

Pšenica ozimná, jačmeň jarný: Max. počet aplikácií 1x za vegetáciu.
1. Skorší termín aplikácie: odporúča sa vykonať na začiatku výskytu choroby a za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku. Teda vo fáze predlžovania stebla až plne vyvinutého vlajkového listu.

2. Neskorší termín aplikácie: z dôvodu využitia špecifických vlastností prípravku SIMPLIA, k zabezpečeniu maximálnej úrody a jej optimálnej kvality sa odporúča, s cieľom ochrany vlajkového listu a klasu, aplikácia vo fáze klasenia (BBCH 51 – 59 pšenica, BBCH 49 – 51 jačmeň).

Repa cukrová: Max. počet aplikácií 2x za vegetáciu, interval medzi aplikáciami min. 7 dní. SIMPLIA sa v repe používa preventívne alebo ihneď pri výskyte infekcie, zvyčajne od fázy BBCH 43 (skoro úplné zapojenie porastu – nad 12 listov na rastlinu). Pri trvajúcom silnom infekčnom tlaku odporúčame postrek opakovať.

Slnečnica: Max. počet aplikácií 2x za vegetáciu, interval medzi aplikáciami min. 7 dní. Proti chorobám stonky ošetrujte v rastovej fáze, keď je 2. až 3. predĺžené internódium viditeľné (BBCH 32 – 33), keď má slnečnica 14 – 16 listov. Proti chorobám úboru ošetrujte, keď je úbor oddelený od najmenších listov (BBCH 55).

Repka ozimná, repka jarná: Max. počet aplikácií 2x za vegetáciu, interval medzi aplikáciami min. 21 dní. Proti bielej hnilobe a černi repkovej ošetrujte od rastovej fázy otvorených prvých kvetov do konca kvitnutia (BBCH 60 – 65).

Fungicíd SIMPLIA je výborným kombinačným partnerom najmä k triazolovým prípravkom, akými sú napr. STARPRO 430 SC alebo ASPIRE.Informácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.