HORE

MENU

Balenie100 g

SAVVY®

kontaktný aj systémový účinok

Účinné látky

Metsulfuron methyl200 g/kg


Charakteristika

Selektívny herbicídny prípravok vo forme granúl dispergovateľných vo vode (WG) určený na ničenie burín v pšenici ozimnej a jarnej, v jačmeni ozimnom a jarnom, ovse, tritikale, ľane, a na úhorových plochách.


Vlastnosti a výhody použitia

  • ničí celé spektrum dvojklíčnolistových burín
  • vynikajúca účinnosť na rumančekovité a kapustovité buriny
  • aplikácia až do fázy vyvinutého vlajkového listu (BBCH 39)

Pôsobenie

SAVVY je herbicíd ničiaci väčšinu jednoročných dvojklíčnolistových burín. Príznaky pôsobenia nastupujú pomaly a zreteľné sú zvyčajne viac ako týždeň po aplikácii. Účinok sa prejavuje zastavením rastu, neskôr žltnutím a postupným uhynutím burín. Rastliny prípravok prijímajú prevažne listami a transportujú ho do všetkých častí. Najlepšie výsledky dosiahnete pri aplikácii v období intenzívneho rastu (pri optimálnej pôdnej vlhkosti, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu), pokiaľ sú buriny v skorých rastových fázach. Účinok môže byť znížený vplyvom sucha.


Naše odporúčanie

DINA 500 SC + SAVVY - jarná aplikácia
(0,125 l/ha + 30 g/ha), balenie na 40 ha
Zloženie: 5 l + 1,2 kg

DINA 500 SC + SAVVY JESEŇ - jesenná aplikácia
(0,15 l/ha + 30 g/ha), balenie na 40 ha
Zloženie: 6 l + 1,2 kg

AM STAR PACK balenie na 20 ha
SAVVY + MINSTREL (30 g/ha + 0,5 l/ha) – okrem triticale
Zloženie: 0,6 kg + 10 l

Komplexné balíky do obilnín nájdete v plodinových odporúčaniach.


Návod na použitie


Spektrum účinkuInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.