HORE

MENU

Balenie0,5l, 1l
NOVINKA

SARACEN®

vynikajúci účinok na lipkavec

Účinné látky

Florasulam50 g/l


Charakteristika

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v obilninách.


Vlastnosti a výhody použitia

  • systémový herbicíd vhodný do TM
  • špecialista na lipkavec, rumančeky a výmrv repky
  • aplikácia možná už pri teplotách +3°C a viac

Pôsobenie

Účinná látka florasulam pôsobí post-emergentne ako systémový herbicíd. Účinkuje ako inhibítor acetolaktátovej (ALS) syntézy tým, že inaktivuje ALS enzým. Do rastliny vstupuje cez listy a stonky – ničí len vzídené buriny. Vizuálne účinky sú viditeľné v priebehu niekoľkých dní, ako napríklad žltnutie a odumieranie pletiva začínajúce v oblasti delenia pletív (špičky koreňov, konce listov a stoniek). Nové listy vädnú. Efekt sa rozširuje do ďalších častí rastliny. Pri niektorých druhoch dochádza k sčervenaniu žilnatiny. K úplnému vyschnutiu rastliny dochádza v optimálnych podmienkach (teplota nad 5 °C a buriny aktívne rastú) za 7 – 10 dní.


Naše odporúčanie

SARACEN používajte na jar, od 3 listov obilniny (BBCH 13) do štádia, keď je 2. kolienko aspoň 2 cm nad 1. kolienkom (BBCH 32). Buriny sú najcitlivejšie v štádiu 2 - 6 listov (BBCH 12-16). Prípravok SARACEN je taktiež možné kombinovať s kvapalnými dusíkatými hnojivami (typu DAM 390), fungicídmi a insekticídmi. Pri používaní tank-mix kombinácií s chemickými prípravkami na ochranu rastlín použite len jeden prípravok. Prípravok SARACEN je možné aplikovať už pri teplotách +3°C a viac, pričom buriny musia po zimnom období obnoviť biologický rast. Neaplikujte na zamrznutú pôdu, inovať, silnú rosu alebo v období nočných mrazov. Maximálny počet ošetrení za rok: 1 krát. SARACEN je svojim spektrom účinku ideálnym partnerom pre prípravok ASSYNT, ktoré spolu účinkujú na celú škálu dvojklíčnolistových burín v dávkovaní: SARACEN 0,1 l/ha + ASSYNT 30 g/ha.

Spektrum účinku

Citlivé buriny: výmrv repky olejnej, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veronika brečtanolistá, parumanček nevoňavý, reďkev ohnicová, horčica roľná, ambrózia palinolistá, žltnica maloúborová

Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, stavikrv, veronika perzská, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, fialka roľná

Odolné buriny: mrlík biely, hluchavka purpurová


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.