HORE

MENU

PREFIN®

zmáčadlo pre pôdne herbicídy

Účinné látky

Polyether-polydimethylsiloxan-copolymer47,50%


Charakteristika

Neiónové zmáčadlo vo forme vodorozpustného koncentrátu (SL), určené pre profesionálnych používateľov v kombinácii s preemergentnými a skoro postemergentnými herbicídmi.


Vlastnosti a výhody použitia

  • zabezpečuje rovnomerné pokrytie ošetreného povrchu

Pôsobenie

PREFIN zlepšuje pokryvnosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny, čím sa zvyšuje aj ich odolnosť proti dažďu. Možno ho použiť pri aplikáciách na list v kombinácii so všetkými typmi autorizovaných herbicídnych prípravkov, predovšetkým v kombinácii s preemergentnými a skoro postemergentnými herbicídmi, kedy pri aplikácii na pôdu umožňuje vytvorenie postrekového filmu aj v takých situáciách, kedy príprava pôdy nebola ideálna a pozemok je hrudovitý.


Naše odporúčanie

PREFIN aplikujte v kombinácii so všetkými typmi autorizovaných preemergentných a skoro postemergentných herbicídov v termínoch od zasiatia až do obdobia krátko po vzídení. PREFIN je možné využiť v situáciách, keď je potrebné aplikovaný herbicíd krátko po aplikácii zapracovať do pôdy. Podmienky použitia a ochranné doby sa riadia podľa prípravku, s ktorými je PREFIN kombinovaný.


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.