HORE

MENU

PENDICOL® 33 EC

široké spektrum registrácie

Účinné látky


Charakteristika

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách, kukurici, strukovinách, slnečnici, zelenine, jahodách, tabaku, množiteľských porastoch tráv a na inhibíciu bočných výhonov tabaku.


Vlastnosti a výhody použitia

  • prípravok sa aplikuje podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení
  • osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia

Pôsobenie

PENDICOL 33 EC je postrekový herbicíd určený na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín. PENDICOL 33 EC aplikovaný preemergentne je účinný na niektoré dôležité jednoročné trávy, ako aj na širokú škálu jednoročných dvojklíčnolistových burín. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (2-3 cm) zvyšuje účinnosť na jednoročné trávy predovšetkým za suchších podmienok. Pendimethalin je pri skorej postemergentnej aplikácii, kedy sú jednoročné trávy maximálne v štádiu 1 listu (BBCH 11) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10), účinný predovšetkým na jednoročné dvojklíčnolistové buriny. Prípravok neúčinkuje na buriny v pokročilej rastovej fáze.


Naše odporúčanie

Ozimné obilniny - PENDICOL 33 EC aplikujte do 2 dní po zasiatí na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. PENDICOL 33 EC môžete tiež aplikovať post-emergentne po vzídení ozimných obilnín - BBCH 13-21, tj. 3. list až 1. odnož, kedy sa metlička obyčajná nachádza maximálne v rastovej fáze 1-2 listov. Dobrú účinnosť pri predpokladanom výskyte psiarky roľnej, lipkavca obyčajného a parumančeka nevoňavého možno dosiahnuť použitím PENDICOL 33 EC pre-emergentne v dávke 5 l/ha.

Slnečnica a sója - aplikujte preemergentne t.j. do 3-5 dní po sejbe, najvhodnejšie je použiť PENDICOL 33 EC, najmä za suchších podmienok, pred siatím s následným plytkým zapracovaním do pôdy.


Návod na použitie


Spektrum burín