HORE

MENU

NOVINKA

NIKITA®

komplexný herbicíd do kukurice

Účinné látky

Mesotrione150 g/kg

Dicamba312,5 g/kg

Nicosulfuron100 g/kg


Charakteristika

Postrekový selektívny herbicíd vo formulácii vodou dispergovateľných granúl WG určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv, trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.


Vlastnosti a výhody použitia

  • 3 rôzne mechanizmy účinku na buriny
  • dávka 0,6 kg/ha ničí pýr a ďalšie trváce trávy
  • aplikácia možná od 2 do 6 listov kukurice

Pôsobenie

NIKITA je herbicídny prípravok obsahujúci účinné látky mesotrione, dicamba a nicosulfuron. Účinná látka mesotrione patrí do chemickej skupiny triketónov. Je prijímaná listami, hypokotylom aj koreňmi a následne je translokovaná xylémom aj floémom. Blokuje funkciu rastlinného enzýmu p-hydroxy-phenyl-pyruvate-dioxygenázu (HPPD), čím narušuje syntézu rastlinných pigmentov, čo následne vedie k vybieleniu alebo chloróze rastlín.

Účinná látka dicamba patrí do chemickej skupiny kyseliny benzoovej. Preniká do rastlín koreňmi a listami. Nepriaznivo ovplyvňuje fotosyntézu a delenie buniek. Spôsobuje deformácie listov a stoniek s následným odumretím celej rastliny.

Maximálny počet aplikácií 1x za vegetačné obdobie. Maximálna aplikačná dávka: 0,6 kg prípravku/ha, t.j. maximálne 60 g účinnej látky nicosulfuron/ha len 1 x za 2 roky, alebo každý rok avšak iba na pôde, kde obsah ílu je viac ako 10%.


Naše odporúčanie

Prípravok NIKITA aplikujte jednorázovo v dávke 0,6 kg/ha vždy spolu so zmáčadlom Kinetic v dávke 0,2 l/ha v rastovej fáze 2 – 6 listov kukurice (BBCH 12-16). Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze 2 – 6 listov (BBCH 12-16) a trávy optimálne v rastovej fáze 2. až 4. listov (BBCH 12-14). Prípravok NIKITA v dávke 0,6 kg/ ha aplikujte na viac zaburinených pozemkoch trvácimi burinami a na pozemkoch s výskytom ťažšie kontrolovateľných burín ako: pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, ježatka kuria, moháre, prstovka krvavá, durman obyčajný, ambrózia, horčiaky, bažanka roľná, pakosty, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, povoja plotná, pupenec roľný a pichliač roľný.

Spektrum účinku

NIKITA 0,6 kg/ha + KINETIC 0,2 l/ha - odporúčaná POST aplikácia

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, ambrózia palinolistá, loboda konáristá, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman obyčajný, mrkva obyčajná, zemedym lekársky, žltnica maloúborová, ibištek trojdielny, rumanček kamilkový, bažanka ročná, horčiak obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, čistec ročný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná, voškovník obyčajný, voškovník tŕnistý, ježatka kuria, proso siate, lipnica ročná, pichliač roľný, štiavec kučeravý, podslnečník Theofrastov, portulaka zeleninová, mlieč roľný, starček obyčajný, pýr plazivý,moháre (sivý, zelený, praslenatý), cirok alepský

Stredne citlivé buriny: pakosty (pakost strihaný), stavikrv vtáči, pohánkovec ovíjavý, povoja plotná, pupenec roľný, prstovka krvavá

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

V prípade nutného zaorania poškodeného porastu kukurice na pozemkoch ošetreného prípravkom NIKITA je možné ako náhradnú plodinu siať bez obmedzenia len kukuricu. V prípade následných plodín platia nasledovné obmedzenia:

a. obilniny – štyri mesiace po aplikácii
b. sója – 8 mesiacov po aplikácii
c. repka ozimná – 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 4-8 mesiacov)
d. slnečnica - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 8 mesiacov)
e. repa cukrová, strukoviny, lucerna, ďatelina – 18 mesiacov (pred výsevom je potrebná hlboká orba).

Upozornenie: Prípravok NIKITA aplikujte vždy so zmáčadlom KINETIC (v dávke 0,2 l/ha).