HORE

MENU

MINSTREL®

kontaktný aj pôdny účinok

Účinné látky

Fluroxypyr200 g/l


Charakteristika

Selektívny postrekový postemergentný herbicíd vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu, kukurici, na lúkach a pasienkoch.


Vlastnosti a výhody použitia

  • výnimočná selektivita
  • špecialista na lipkavec obyčajný
  • výborná účinnosť na pupenec roľný v kukurici

Pôsobenie

Účinná látka fluroxypyr patrí do skupiny herbicídov na báze syntetického auxínu. Absorbovaná je listami a nemá pôdnu reziduálnu účinnosť na vzchádzajúce buriny. Najvyššia účinnosť je pri postreku na mladé neprerastené buriny v aktívnom raste. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, neskôr dochádza k deformácii listov a stoniek burín a k farebným zmenám - typické auxínové škvrny. Buriny hynú približne za 10-21 dní po aplikácií. Neošetrujte plodiny stresované suchom, mrazom, chorobami a inými pesticídmi.


Naše odporúčanie

Naše odporúčanie
AM STAR PACK – balenie na 20 ha
SAVVY + MINSTREL (30 g/ha + 0,5 l/ha)
Zloženie: 0,6 kg + 10 l

Spektrum účinnosti:

MINSTREL v dávke 1,0 l
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavky, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, ľuľok čierny.
Odolné buriny: veroniky, fialky, výmrv repky, maky, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač, praslička) a trávy.

MINSTREL v dávke 2,0 l
Citlivé buriny: štiavec tupolistý a štiavec kučeravý.


Návod na použitie