HORE

MENU

LENA 500 SC

koreňový herbicíd proti letnému zaburineniu

Účinné látky

Lenacil500 g/l


Charakteristika

LENA 500 SC je selektívny, koreňový herbicíd s dlhým reziduálnym účinkom na klíčiace semená dvojklíčnolistových burín. Účinná látka Lenacil spôsobuje inhibíciu fotosyntézy.


Vlastnosti a výhody použitia

  • herbicídny film eliminuje klíčiace buriny
  • výborná účinnosť na mrlíky
  • veľmi dobrý pomer účinnosť/cena aplikácie

Pôsobenie

LENA 500 SC aplikujte iba postemergentne (BBCH 12 -20). Najlepší účinok sa dosahuje pri opakovanej aplikácií 3 x 0,33 l/ha. V tomto prípade vytvára LENA 500 SC na pôde herbicídny film, ktorý zabraňuje rast klíčiacich burín. Predpokladom dobrej účinnosti je dostatočná pôdna vlhkosť.


Naše odporúčanie

Herbicíd LENA 500 SC odporúčame aplikovať až keď má repa vyvinutý druhý pár pravých listov. V T2 odporúčame max.dávku 0,33 l/ha. V T4 môžeme dávku zvýšiť na 0,4 l/ha . Maximálne povolené množstvo je 1 l prípravku na 1 ha za rok (t.j. 500 g/ha lenacil). Uvedená dávka môže byť použitá na tom istom pozemku 1 x za 3 roky. Posledné ošetrenie môže byť vykonané najneskôr do BBCH 31 (pred začiatkom zapájania porastu).


TM kombinácie

LENA 500 SC, ako koreňový herbicíd je ideálnym partnerom k prípravku SAFARI 50 WG / GRANDO (kombinovaný mechanizmus účinku rozšírenie účinnosti o mrlíky). LENA 500 SC používajte na podporu reziduálnej účinnosti postrekových tank-mix programov s účinnými látkami PMP/ETF (BETASANA SC, OBLIX). Dlhotrvajúce sucho po ošetrení znižuje účinnosť prípravku!

Spektrum burín

Citlivé buriny: rumanček kamilkový, rumanček diskovitý, parumanček nevoňavý, mrlík hybridný, pakost smradľavý, hluchavka purpurová, hluchavka obyjímavá, hviezdica prostredná.

Odolné buriny: všetky druhy veroník. fialky, láskavce, ovos hluchý, lipkavec obyčajný a všetky druhy trvácich burín. Dlho trvajúce sucho po ošetrení znižuje účinnosť prípravku.


Návod na použitie