HORE

MENU

IMPERIS®

vládca nad chorobami obilnín

Účinné látky

Fluxapyroxad75 g/l

Pyraclostrobin150 g/l


Charakteristika

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený proti listovým a klasovým chorobám pšenice, jačmeňa, raže a tritikale.


Vlastnosti a výhody použitia

  • vysoký obsah účinných látok – komplexná účinnosť na choroby
  • „green efekt“, ktorý spôsobuje lepšiu tvorbu asimilátov a vyživenie zrna
  • podporuje rast koreňov, posilňuje vitalitu rastliny, zvyšuje HTZ
  • vynikajúca formulácia so zmáčadlom, funguje aj v horších podmienkach

Pôsobenie

IMPERIS je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný do celej rastliny. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti septorióze pšenice, hrdzi pšeničnej, hrdzi ražnej, múčnatke trávovej, helmintosporióze pšenice, hnedej škvrnitosti jačmeňa a rynchospóriovej škvrnitosti. Prípravok obsahuje dve účinné látky fluxapyroxad a pyraclostrobin. Účinná látka fluxapyroxad má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí lokálne, priamo v mieste infekcie. Inhibuje sporuláciu a rast spór a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin hlavne v období rastu. Okrem fungicídneho účinku sa IMPERIS vyznačuje aj ochranou pred vznikom nešpecifických fyziologických škvrnitostí listov, spôsobených abiotickými faktormi ako napr. UV žiarenie, či solárna radiácia.


Naše odporúčanie

Max. počet aplikácií: 2 krát za vegetáciu plodiny. Min. interval medzi aplikáciami: 21 dní.

IMPERIS aplikujte preventívne alebo hneď pri objavení sa prvých príznakov choroby, od objavenia sa 5. odnože, do konca kvitnutia obilnín (BBCH 25 - 69). Optimálna aplikácia prípravku IMPERIS je vo fáze vlajkového listu obilniny (BBCH 37 – 39). Pri preventívnom ošetrení je postačujúca dávka 0,75 – 1 l/ha. Pri silnom napadnutí aplikujte prípravok vo vyššej dávke (1 - 1,5 l/ha). V prípade opakovaného napadnutia je potrebné ošetrenie zopakovať. Neaplikujte pri teplotách vyšších než 22°C a pri možnosti dažďa do dvoch hodín po aplikácii.

Dávka vody: 100 – 300 l/ha


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.