HORE

MENU

Balenie0,5l, 1l, 5l, 10l

HERBOS 110 EC

špecialista na trávovité buriny

Účinné látky

Fenoxaprop-P101,5 g/l


Charakteristika

HERBOS 110 EC je herbicíd vo forme emulzného koncentrátu, určený Účinná látka Fenoxaprop-P 101,5 g/l na ničenie metličky a ovsa hluchého v ozimných a jarných obilninách.


Vlastnosti a výhody použitia

  • herbicíd do obilnín proti trávovitým burinám
  • účinnosť na ovos hluchý od klíčenia až po uzatvorenie porastu

Pôsobenie

HERBOS 110 EC je postemergentný selektívny graminicíd. Pôsobí kontaktne aj systémovo, prijímaný je výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaný do koreňov a rizómov. Zasiahnuté buriny prestávajú počas 2 - 3 dní rásť a netvoria nové listy na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz a celá rastlina odumiera v priebehu 2 - 4 týždňov. Tento proces je urýchlený pri vyšších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu. Naopak, spomaľuje sa pri nižších teplotách, nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu, na suchých pôdach alebo všeobecne pri dlhotrvajúcom suchšom období, kedy je výrazne spomalené systémové pôsobenie a translokácia účinnej látky v rastlinách.


Naše odporúčanie

  • prípravok nemiešať spoločne s prípravkami na kontrolu dvojklíčnolistových burín - vykonať sólo aplikáciu
  • pri menej vhodných aplikačných podmienkach a neskoršej fáze tráv odporúčame pridať adjuvant na báze esterifikovaných rastlinných olejov
  • adjuvanty nepoužívajte pre jačmeň jarný a ozimný

Zjednodušenie obrábania, pestovanie monokultúr, aplikácia menšieho množstva prípravku a opakované používanie herbicídov založených na rovnakom mechanizme môže viesť k vyselektovaniu odolných burín. Pre zníženie rizika vzniku a vývoja rezistencie burín dodržujte nasledovné opatrenia:

- dodržujte pokyny uvedené na etikete prípravku na ochranu rastlín
- prípravok aplikujte v odporúčanej dávke a v termíne, ktorý zaručuje najlepší herbicídny účinok,
- vykonávajte také poľnohospodárske práce ktoré sú v súlade s podmienkami vládnucimi na poli, a to najmä v závislosti od druhu burín a zaburinenia,
- využívajte rôzne metódy kontroly zaburinenia, vrátane striedania plodín a pod.,
- striedajte herbicídy s rôznym mechanizmom účinku.


Pokyny pre aplikáciu

Prípravok aplikujte pozemným postrekom schválenými postrekovačmi a kvapkami strednej veľkosti. Prípravok aplikujte na jar, od začiatku odnožovania do štádia 1. kolienka obilniny (BBCH 20-31), podľa rastovej fázy burín. Optimálne účinkuje, ak sú trávy v čase aplikácie vo fáze od 3 listov až do konca odnožovania (BBCH 13-29) a aktívne rastú. Účinok v neskorších rastových fázach nemusí byť vždy úplne spoľahlivý. Prerastené trávy sú však silne retardované v raste, ale ostávajú v poraste. Dlhodobé sucho znižuje efektivitu pôsobenia prípravku, preto je pri týchto podmienkach potrebné postrek aplikovať v jednom z neskorších odporúčaných termínov.

Najlepšia účinnosť na metličku obyčajnú sa dosiahne vtedy, ak je priemerná denná teplota v čase aplikácie a pár dní po aplikácia okolo 10°C. Prípravok neaplikujte na rastliny, ktoré sú poškodené mrazom, chorobami alebo škodcami. Taktiež prípravok neaplikujte v období mrazu, pri teplote vyššej ako +28°C a relatívnej vlhkosti pod 30%. Pri používaní prípravku zabráňte prekrývaniu postrekových pásov (vrátane úvratí).

Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1x

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: ovos hluchý, metlička obyčajná, ježatka kuria, moháre, prstovka krvavá


Návod na použitie