HORE

MENU

Balenie900 g

HECTOR® 53.6 WG

špecialista na trávovité buriny

Účinné látky

Nicosulfuron429 g/kg

Rimsulfuron107 g/kg


Charakteristika

Postrekový selektívny herbicíd vo forme zmesného homogénneho mikrogranulátu dispergovateľného vo vode na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.


Vlastnosti a výhody použitia

  • výborná účinnosť na jednoročné a na trváce trávovité buriny
  • vhodný do TM kombinácií

Pôsobenie

HECTOR 53.6 WG je zmesný herbicíd so systémovým účinkom s obsahom úč. l. nicosulfuron a rimsulfuron (sulfonylmočoviny, ALS inhibítory) určený na postemergentnú aplikáciu. Je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.


Naše odporúčanie

HECTOR 53.6 WG aplikujte postemergentne v zrnovej a silážnej kukurici v rastovej fáze od druhého do ôsmeho listu kukurice = BBCH 12-17.

K postrekovej kvapaline je nutné pridať zmáčadlo TREND 90.

ZEAGRAN 340 SE + HECTOR 53.6 WG
Dávka/ha: 1,6 - 2,0 l + 70 - 90 g

Komplexné balíky do kukurice nájdete v plodinových odporúčaniach.


Návod na použitie


Spektrum účinku