HORE

MENU

GROMETA PRO®

nová účinná látka v repe

Účinné látky

Dimethenamid-P333 g/l

Quinmerac167 g/l


Charakteristika

Je selektívny postrekový herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej*, repe cukrovej a repe kŕmnej. * očakávaná rozšírená registrácia do repky ozimnej


Vlastnosti a výhody použitia

  • vhodný partner do TM kombinácií
  • dopĺňa účinnosť ostatných herbicídov v repe
  • nové účinné látky v repe

Pôsobenie

Účinná látka Dimethenamid-P patrí do skupiny chloracetamidov, pri klíčení a vzchádzaní je prijímaná koreňmi a nadzemnými časťami dvojklíčnolistových rastlín. Brzdí rast burín v skorých vývojových fázach, ale neúčinkuje na vzídené buriny. Účinná látka Quinmerac patrí do skupiny quinolinekarboxylových kyselín - typ auxínového herbicídu, ktorý pôsobí systémovo, cez pôdu a listy a je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Rast nadzemných i podzemných častí po prijatí látky je spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). Taktiež dochádza v rastlinách k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Pokyny pre aplikáciu do repy cukrovej a kŕmnej

Maximálny počet aplikácií: 3x, minimálny interval medzi aplikáciami je 5 dní. Použite maximálne 1,5 l/ha za sezónu. Prípravok aplikujte postemergentne od plne vyvinutých klíčnych listov do 8 pravých listov plodiny (BBCH 10-18) na buriny do fázy max. 2 pravých listov (BBCH 12). Prípravok sa môže aplikovať 3x za sezónu nasledovne: BBCH 10 – 12 : 0,3 l/ha, BBCH 13 – 14 : 0,6 l/ha, BBCH 15 – 18 : 0,6 l/ha Maximálne však 1,5 l/ha za sezónu.

Pokyny pre aplikáciu do repky ozimnej

Aplikujte buď pred vzídením burín, alebo skoro po ich vzídení, do rastovej fázy 2 listov. Avšak najneskôr do rastovej fázy 8 listov repky.

Spektrum herbicídnej účinnosti pri skoro postemergentnej aplikácii (z hľadiska burín) (BBCH 10-12):

Citlivé buriny: veronika brečtanolistá, veronika roľná, mak vlčí, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, lipkavec obyčajný a pakosty (do štádia klíčnych listov).
Stredne citlivé buriny: ježatka kuria


Návod na použitie