HORE

MENU

Balenie120 g

GRANDO

jediné riešenie podslnečníka v repe

Účinné látky

Triflusulfuron-methyl500 g/kg


Charakteristika

SAFARI 50 WG / GRANDO je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. V porastoch repy cukrovej a repy kŕmnej rieši aj výmrv repky a slnečnice.


Vlastnosti a výhody použitia

  • široké spektrum účinku
  • jediné riešenie na podslnečník
  • nízka hektárová dávka, dokonalá rozpustnosť
  • riešenie na láskavce, rumančekovité a iné buriny

Pôsobenie

GRANDO je prijímaný predovšetkým listami rastlín. Ničí buriny prostredníctvom blokády enzýmu acetolaktátsyntetázy - dochádza k zástave bunkového delenia a rastu. Prípravok zastavuje rast burín v krátkom čase po aplikácii. Príznaky poškodenia rastlín (chloróza, nekróza) sú viditeľné za niekoľko dní po aplikácii. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinok prípravku, chladné a suché počasie účinok oneskoruje. SAFARI 50 WG / GRANDO ako ALS-inhibítor podporuje rast menších a vzpriamenejších listov cukrovej repy na kratších stopkách s vyššou hustotou chlorofylu. Preto listy pomalšie starnú - repa tvorí viac kambiálnych kruhov a tým zvyšuje obsah cukru.


Naše odporúčanie

Optimálny účinok dosiahnete ak použijete 2-4 aplikácie vždy po vzídení nových burín. Interval medzi aplikáciami by nemal byť väčší ako 10 dní. Odporúčame aplikovať pri teplotách do +25°C a pri nižšej intenzite slnečného svitu.


TM kombinácie

GRANDO potrebuje partnera na rozšírenie účinku o mrlíky a lobodu konáristú. Je to prípravok s účinnou látkou phenmedipham (BETASANA SC). Veľmi vhodné sú tiež kombinácie s účinnou látkou metamitron (BETTIX 700 SC), ktoré rozširujú účinnosť a zabezpečujú dlhodobé reziduálne pôsobenie. Kombinácia s účinnou látkou ethofumesate (OBLIX) bezpečne eliminuje výskyt horčiakov v porastoch repy cukrovej. Miešateľnosť konzultujte so zástupcom spoločnosti. Maximálny počet ošetrení: 4 x 30 g/ha/rok. Použiť zmáčadlo TREND 90.

Modelový herbicídny program nájdete v plodinových odporúčaniach.


Návod na použitie


Spektrum burínInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.