HORE

MENU

GLYFIN®

zmáčadlo k totálnym herbicídom

Účinné látky

Alkoxylovaný alkohol≤ 98%


Charakteristika

Neiónové zmáčadlo vo forme vodorozpustného koncentrátu (SL), zvyšujúce pokryvnosť a priľnavosť prípravkov na báze glyfosátov a iných postemergentných herbicídov, fungicídov a insekticídov určené pre profesionálne použitie.


Vlastnosti a výhody použitia

  • Neiónové zmáčadlo vo forme vodorozpustného koncentrátu (SL)
  • Zvyšuje pokryvnosť a priľnavosť prípravkov na báze glyfosátov

Pôsobenie

GLYFIN sa používa s autorizovanými herbicídnymi prípravkami, predovšetkým na báze glyfosátu a totálnymi herbicídmi. Možno ho použiť aj v kombináciách s inými postemergentnými herbicídmi a tiež s autoritovanými fungicídmi a insekticídmi. Znižuje povrchové napätie aplikačných kvapalín a zvyšuje ich zmáčavosť, rovnako ako pokryvnosť a rýchlosť príjmu, čím zvyšuje spoľahlivosť účinnosti prípravkov na ochranu rastlín. Umožňuje tak ich lepšiu distribúciu na ošetrovaných rastlinách. Vďaka zvýšenej priľnavosti tak zvyšuje odolnosť aplikačných kvapalín voči dažďu. Pri použití plochých trysiek znižuje podiel jemných kvapiek a tým prispieva ku zníženiu úletov. GLYFIN je kompatibilný so všetkými formuláciami prípravkov na ochranu rastlín. Je stabilný vo vodných roztokoch a to pri nízkom aj vysokom pH aplikačných kvapalín.


Naše odporúčanie

GLYFIN pri kombinácii s herbicídmi na báze glyfosátov (CLINIC TF, BOOM EFFEKT), inými postemergentnými herbicídmi, fungicídmi a insekticídmi aplikujte v dávke 50 ml/ha.

Minimálne množstvo vody je 100 l/ha.


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.