HORE

MENU

FOSTAR

nevyhnutný pre proces prenosu energie

Účinné látky

Fosfor500 g/l

Dusík85 g/l
Dávkovanie: 2,0 – 2,5 l/ha


Charakteristika

Dvojzložkové hnojivo na foliárnu aplikáciu s vysokým obsahom fosforu. Fosfor je nevyhnutný pre proces prenosu energie, fotosyntéze, metabolizme uhľohydrátov. Jeho príjem je ovplyvňovaný hladinou pH. Časť fosforu prijatého koreňmi je už v koreňoch priamo zabudovaná, časť je veľmi rýchlo transformovaná do nadzemných orgánov. Nízka teplota pôdy podstatne viac znižuje rýchlosť príjmu P koreňmi ako nízka teplota ovzdušia.


Vlastnosti a výhody použitia

Pôsobenie

Význam fosforu v rastline

• priaznivo ovplyvňuje rast a vývoj koreňov a koreňovej čiapočky

• zvyšuje odolnosť rastlín proti nepriaznivým pôdnym a poveternostným podmienkam

• napomáha odbúravaniu herbicídov v listoch

 

Dôsledky nedostatku fosforu v rastline

• spomalenie rastu nadzemných orgánov i koreňov, listy sú menšie, staršie odumierajú.

• Pri deficite rastu listov dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu chlorofylu na jednotku plochy k tvorbe charakteristických tmavozelených škvŕn

• narušuje sa dusíkatý metabolizmus a znižuje sa tvorba bielkovín

• je narušená tvorba generatívnych orgánov, redukuje sa kvitnutie, oneskoruje sa dozrievanie, zhoršuje sa odnožovanie, znižuje sa úroda