HORE

MENU

NOVINKA

FLAME DUO PACK

spoločné balenie prípravkov ASSYNT a SARACEN

Účinné látky

ASSYNT
Tribenuron482,3 g/kg

SARACEN
Florasulam50 g/l


Charakteristika

Spojenie 2 účinných látok do jedného produktového balíčka je účinnou kontrolou nad širokým spektrom dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca, určený pre postemergentnú ochranu ozimných a jarných obilnín.


Vlastnosti a výhody použitia

  • výborné riešenie na širokolisté buriny
  • špecialista na lipkavec obyčajný aj rumančekovité buriny
  • ekonomické riešenie burín v obilninách

Pôsobenie

ASSYNT je systémový herbicídny prípravok, ktorý je prijímaný predovšetkým listami rastlín. Účinná látka tribenuron-methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín, veľmi rýchlo zastavuje rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné o 3 – 10 dní po aplikácii, v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín.

SARACEN je herbicídny prípravok účinkujúci systémovým spôsobom. Účinná látka florasulam pôsobí ako ianhibítor acetolaktátovej (ALS) syntézy tým, že inaktivuje ALS enzým. Do rastliny vstupuje cez listy a stonky – ničí len vzídené buriny. Vizuálne účinky sú viditeľné v priebehu niekoľkých dní, ako napríklad žltnutie a odumieranie pletiva začínajúce v oblasti delenia pletív (špičky koreňov, konce listov a stoniek). Nové listy vädnú. Efekt sa rozširuje do ďalších častí rastliny. Pri niektorých druhoch dochádza k sčervenaniu žilnatiny. K úplnému vyschnutiu rastliny dochádza v optimálnych podmienkach (teplota nad 5 °C a buriny aktívne rastú) za 7 – 10 dní. V prípade chladnejšieho počasia sa úplné vyschnutie prejaví do 8 týždňov.


Naše odporúčanie

Herbicídny balíček Flame Duo Pack aplikujte na jar, a to od štádia rozvinutia troch listov (BBCH 13) do štádia viditeľného jazýčka vlajkového listu ozimnej obilniny (BBCH 39). V prípade jarných obilnín od štádia rozvinutia dvoch listov (BBCH 12) do štádia viditeľného jazýčka vlajkového listu (BBCH 39). Ošetrenie je najúčinnejšie pri skoršej postemergentnej aplikácii, počas intenzívneho rastu mladých burín v ranných fázach ich vývinu.

Spektrum účinku

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, výmrv repky, kapsička pastierska, ruman roľný, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veronika brečtanolistá, parumanček nevoňavý, reďkev ohnicová, horčica roľná, ambrózia palinolistá, žltnica maloúborová

Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová, úhorník liečivý, iskerník sardínsky, fialka trojfarebná, nevädza poľná, stavikrv vtáčí, veronika perzská, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, fialka roľná

Odolné buriny: zemedym lekársky


Návod na použitie