HORE

MENU

FENCE®

účinné riešenie trávovitých burín

Účinné látky

Flufenacet480 g/l


Charakteristika

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu, určený na preemergentné a skoro postemergentné ošetrenie pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného proti jednoročným trávam.


Vlastnosti a výhody použitia

  • výborná účinnosť na jednoročné trávovité buriny
  • PRE a skoro POST-emergentná aplikácia
  • pôdny reziduálny účinok

Pôsobenie

Účinná látka flufenacet blokuje tvorbu enzýmu zodpovedného za tvorbu mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom (VLCFA). Inhibuje delenie buniek a ich rast. Inhibícia nastáva dôsledkom úplného blokovania delenia buniek v koreňových a meristematických pletivách. Flufenacet preniká do pôdy a je prijímaný koreňovým systémom, hypokotylom alebo klíčiacimi rastlinami burín. V burinách je rozvádzaný do rastových vrcholov.


Naše odporúčanie

Prípravok aplikujte na jeseň preemergentne alebo skoro postemergentne do fázy max. 3 listov plodiny (BBCH 13), avšak z hľadiska burín musí byť prípravok FENCE aplikovaný preemergentne (na ešte nevzídené buriny). Predpokladom účinnosti a bezpečnosti pre plodinu je dobre pripravená pôda bez hrúd, dostatočná hĺbka sejby a dostatočná pôdna vlhkosť. Účinok prípravku pri aplikácii v porastoch na vysušenej hrudovitej ornici bude pravdepodobne nedostatočný. V prípade zaburinenosti pozemkov okrem jednoročných tráv aj dvojklíčnolistovými burinami odporúčame použiť kombinačného partnera DINA 500 SC (diflufenican 500 g/l).

DINA 500 SC + FENCE - balenie na 33 ha
(0,15 l/ha + 0,30 l/ha)
Zloženie: 5 l + 10 l

Spektrum účinku

Citlivé buriny: metlička obyčajná, lipnica ročná
Stredne citlivé buriny: psiarka roľná


Návod na použitie