HORE

MENU

FARMCLEAN

univerzálny čistiaci prostriedok

Účinné látky

Neiónové povrchovo aktívne látky< 5 %

Polykarboxyláty≥ 5 %


Charakteristika

Farmclean je univerzálny čistiaci prostriedok na dôkladné a rýchle vnútorné a vonkajšie vyčistenie postrekovačov po použití prípravkov na ochranu rastlín a pred príchodom zimy či dlhšou odstávkou.


Vlastnosti a výhody použitia

  • tekutý čistiaci prostriedok
  • jednoduché zaobchádzanie

Pôsobenie

FARMCLEAN je špeciálne vyvinutý čistiaci prostriedok pre postrekovacie zariadenia, vhodný tiež na čistenie stajní, skleníkov a strojov vysokotlakovými čističmi. FARMCLEAN nie je škodlivý pre rastliny. FARMCLEAN nie je pri správnom dávkovaní agresívny voči farbám, lakom a hliníku a vytvára antikorózny povrch. Obsahuje biologicky odbúrateľné účinné látky, ktoré sa vyznačujú vysokou aktivitou pri nízkych aplikačných dávkach. Vysoký čistiaci efekt sa dosahuje aj pri neutralizácii zvyškov pesticídov (predovšetkým na báze glyfosátov alebo sulfonylmočovín), kedy FARMCLEAN môže dostatočne dlho účinkovať na zvyšky týchto herbicídov, a pokiaľ sa čistenie uskutoční bezprostredne po použití prípravkov na ochranu rastlín. FARMCLEAN je prípravok určený výhradne pre použitie v poľnohospodárstve – tak ako je to výrobcom odporučené a ako to bolo výrobcom testované. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za použitie, ktoré nie je odporúčané výrobcom.

Dávkovanie

  • Rutinné čistenie po každom postrekovaní: vnútorná časť postrekovača: 200 ml / 100 l vody, ručné čistenie vonkajšej časti postrekovača: 50 ml v 10 l vody, vysokotlakové čistenie povrchu: 100 ml v 10 l vody. Aplikačné zariadenie vyplachujte po každom použití.
  • Čistenie aplikačných zariadení na konci sezóny (pred dlhšou odstávkou alebo pred zimou): vnútorná časť postrekovača: 400 ml / 100 l vody, vysokotlakové čistenie: 100 ml v 10 l vody. Neoplachujte, až kým sa zariadenie znova nebude používať. Farmclean zanecháva na povrchu ochranný film, ktorý chráni zariadenia pred koróziou.
  • Čistenie ostatnej poľnohospodárskej mechanizácie, traktorov, kombajnov, stacionárnych zariadení, znečistených plôch, stien v stajniach, atď.: ručné čistenie: 50 ml v 10 l vody vysokotlakové čistenie: 100 ml v 10 l vody. Lakové nátery vozidiel a strojov by sa nemali čistiť koncentrovaným čistiacim roztokom.

Upozornenie

Sulfonylmočoviny môžu na citlivých plodinách v určitých štádiách spôsobiť škody už i v stopovom množstve. Aj pri dôkladnom čistení sa môže stať, že dôjde k prehliadnutiu skrytých priľnutých zvyškov prípravku na ochranu rastlín, alebo sa k nim pri čistení poriadne nedostanete. Napr. v plniacej nádrži, klenutej hornej časti alebo na poklope nádrže. Ťažko dostupné časti postrekovacieho zariadenia by sa mali osobitne starostlivo vyčistiť, napr. vysokotlakovým čističom (v tomto prípade neručí výrobca čistiaceho prostriedku za prípadné poškodenie následne ošetrovanej plodiny).Informácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.