HORE

MENU

ELASTIQ ULTRA

obmedzenie zberových strát

Účinné látky

Karboxylovaný styrén butadién kopolymér455,5 g/l


Charakteristika

Postrekový pasívny pomocný prostriedok vo forme emulzie typu olej vo vode (EW), určený na obmedzenie strát repky olejnej, hrachu, maku, bôbu, lupiny bielej, facélie vratičolistej a semenných tráv pred a pri zbere a obilnín k ochrane zrna obilnín a udržaniu jeho kvalitatívnych ukazovateľov.


Vlastnosti a výhody použitia

  • výrazne obmedzuje zberové straty pri repke a obilninách
  • obmedzuje prenikanie patogénov do zrna obilnín
  • znižuje riziko zhoršenia kvality zrna pšenice

Pôsobenie

ELASTIQ ULTRA je určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát. Po aplikácii tvorí na povrchu ošetrených rastlín tenkú polymérnu vrstvu, ktorá na vzduchu rýchlo zasychá a vytvára trvale elastickú polopriepustnú membránu. Tá umožňuje vysychanie šešúľ a strukov, súčasne zamedzuje spätnému prenikaniu vody do pletív. ELASTIQ ULTRA obmedzuje praskanie šešúľ a strukov a vypadávanie semien, a tým znižuje predzberové a zberové straty. Pri použití v obilninách ELASTIQ ULTRA vytvára na klasoch trvalo elastickú polopriepustnú membránu, ktorá počas nepriaznivých podmienok zabraňuje prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrievania porastu pred zberom. Tým znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov hubovými chorobami, udržuje porast v optimálnom stave pred zberom a najmä priamo pozitívne ovplyvňuje kvalitatívne ukazovatele zrna pre spracovateľský priemysel vrátane pádového čísla a aj následného klíčivého potenciálu zberaného zrna.


Naše odporúčanie

Repka - termín aplikácie: v BBCH 80 - 88, asi 3-4 týždne pred očakávaným zberom úrody. Šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelenej farby, pružné a možno ich ohnúť do tvaru písmena „U“ alebo „V“ bez toho, aby došlo k ich prasknutiu.

Hrach - najvhodnejší termín: v čase, keď semená začínajú horknúť. U hustých porastov použite vyššiu dávku aplikácie uvedeného rozpätia.

Obilniny - termín aplikácie: od BBCH 87 (žltá zrelosť) alebo pri vlhkosti obilia 30% a menej


TM kombinácie

ELASTIQ ULTRA možno použiť max. 1x v plodine.


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.