HORE

MENU

DINA 500 SC

výborná preemergentná účinnosť

Účinné látky

Diflufenican500 g/l


Charakteristika

Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.


Vlastnosti a výhody použitia

  • špecialista na jesenné a skoré jarné ošetrenie obilnín
  • reziduálna účinnosť v obilninách

Pôsobenie

DINA 500 SC je suspenzný koncentrát, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Ú činná látka diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii. Jeho úroveň môže byť znížená na suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácii, na pôdach s vysokým obsahom ílu alebo organickej hmoty. Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacich semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú. Po aplikácii sa môže vyskytnúť prechodné zblednutie obilnín, neovplyvní to však ich následný rast.


Naše odporúčanie

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný (postemergentná aplikácia): Prípravok možno aplikovať od 1. listu obilnín najneskôr však do konca odnožovania (BBCH 11-29).

Jačmeň jarný (postemergentná aplikácia): Prípravok možno aplikovať od začiatku až do konca odnožovania (BBCH 21-29). Pri postemergentnej aplikácii by mali byť buriny v rastovom štádiu max. do 2. páru pravých listov (BBCH 14).
Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu


Pokyny pre aplikáciu

Prípravok možno používať v kombinácii s DAM 390 a v súlade s pravidlami uvedenými v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín.
V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čase mimo letu včiel - neskoro večer, skoro ráno!
Maximálny počet ošetrení: 1x za sezónu (okrem železníc).

DINA 500 SC + SAVVY - jarná aplikácia
(0,125 l/ha + 30 g/ha), balenie na 40 ha
Zloženie: 5 l + 1,2 kg

DINA 500 SC + SAVVY JESEŇ - jesenná aplikácia
(0,15 l/ha + 30 g/ha), balenie na 40 ha
Zloženie: 6 l + 1,2 kg

DINA 500 SC + FENCE - jesenná aplikácia
(0,15 l/ha + 0,30 l/ha), balenie na 33 ha
Zloženie: 5 l + 10 l

Komplexné balíky do obilnín nájdete v plodinových odporúčaniach.


Návod na použitie


Spektrum burín