HORE

MENU

DICOPUR® M 750

špecialista na pichliač roľný

Účinné látky

MCPA750 g/l


Charakteristika

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu a s podsevom ďateliny lúčnej, na lúkach a pasienkoch, v semenných porastoch tráv, v ďateline lúčnej a na železnici.


Vlastnosti a výhody použitia

  • špecialista na likvidáciu pichliača roľného
  • vhodný partner pre TM kombinácie

Pôsobenie

Dicopur M 750 má systémový účinok. Do rastliny preniká cez listy a pri prúdení rastlinných štiav sa dostane do pletív. Nepriaznivo ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov a stoniek, až nakoniec rastlina hynie.


Naše odporúčanie

DICOPUR M 750 aplikujte v obilninách bez podsevu v dobe plného odnožovania až po začiatok stĺpkovania (BBCH 25-29). Na rozšírenie herbicídnej účinnosti ho možno miešať s inými herbicídmi. Tiež je možné ho miešať s DAM 390 a CCC, čím sa zvyšuje jeho biologická účinnosť proti burinám.
V obilninách s podsevom ďateliny lúčnej DICOPUR M 750 aplikujte v dobe, kedy má ďatelina vyvinuté 2 trojlístky.

V tritikale DICOPUR M 750 aplikujte od vývinu 4. listu do konca odnožovania (BBCH 14-29), nekombinujte s DAM 390. Ošetrujte len zdravé a nepoškodené porasty, pri teplotách nad +10°C.

Odporúčame aj na také plochy, kde predchádzajúcou plodinou bola cukrová repa pestovaná CONVISO technológiou.


TM kombinácie

Najvhodnejším termínom likvidácie pichliača roľného je aplikácia prípravku DICOPUR M 750 v dobe, keď pichliač prekonal štádium listovej ružice (max. však do štádia tvorby kvetných pupeňov). V tomto vývojovom štádiu pichliača je najintenzívnejšia translokácia účinnej látky prípravku DICOPUR M 750 až do koreňového systému buriny. V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čase mimo letu včiel - neskoro večer, skoro ráno! Maximálny počet ošetrení: 1x za sezónu (okrem železníc).


Pokyny pre aplikáciu

Najvhodnejším termínom likvidácie pichliača roľného je aplikácia prípravku DICOPUR M 750 v dobe, keď pichliač prekonal štádium listovej ružice (max. však do štádia tvorby kvetných pupeňov). V tomto vývojovom štádiu pichliača je najintenzívnejšia translokácia účinnej látky prípravku DICOPUR M 750 až do koreňového systému buriny.

V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čase mimo letu včiel - neskoro večer, skoro ráno! Maximálny počet ošetrení: 1x za sezónu (okrem železníc).


Návod na použitie