HORE

MENU

DESORMONE LIQUID 60 SL®

špecialista na pichliač roľný v kukurici

Účinné látky

2,4 – D600 g/l


Charakteristika

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu na riedenie vodou proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici.


Vlastnosti a výhody použitia

  • vynikajúca účinnosť na pichliač roľný
  • spoľahlivý partner pre ďalšie TM kombinácie
  • prípravok pôsobí ako rastový herbicíd

Pôsobenie

DESORMONE LIQUID 60 SL pôsobí ako rastový herbicíd najmä na mladé rastliny v počiatočnom raste. Účinnosť prípravku je podporovaná vyššou teplotou a slnečným žiarením, nepriaznivo ovplyvňovaná nižšou teplotou (chladným počasím), suchom, zlou výživou rastlín a znížením slnečného žiarenia. V chladnom počasí pôsobí prípravok pomalšie. K zvýšeniu účinnosti dôjde po zlepšení vegetačných podmienok. Za priaznivých vegetačných podmienok sa účinok DESORMONE LIQUID 60 SL prejaví po 12-24 hodinách od postreku.


Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu

Obilniny bez podsevu ošetrujte vo fáze od 3 listov (BBCH 13) až po začiatok steblovania (BBCH 29).

Kukurica (okrem osivovej) ošetrujte pri zaburinení citlivými dvojklíčnolistovými burinami, vrátane trvácich, ako je pichliač, pupenec poľný a pod. a aplikujte pri 5 listoch kukurice (BBCH 12-15) t.j. pri výške od 15 do 20 cm rastlín.

Nepoužívajte prípravok pri vyšších teplotách ako +25°C, alebo bezprostredne po daždi!


Návod na použitie


Spektrum účinku