HORE

MENU

CUPROMIX

vynikajúce výsledky v boji proti cerkosporióze

Účinné látky

Meď300 g/l


Charakteristika

CUPROMIX je tekuté koncentrované meď naté hnojivo s obsahom hydroxidu meď natého (300 g/l), urč ené na doplnkovú výživu poľ nohospodárskych plodín s vyššími nárokmi na meď (napr. pšenica, jač meň , ovos, cukrová repa, slneč nica, ovocie, zelenina, trávniky, okrasné kvety, dreviny a ďalšie rastliny).


Vlastnosti a výhody použitia

  • vďaka novej formulácii zostáva hnojivo pevne priľnuté na povrchu listov rastliny a je takmer nezmývateľné
  • synergický efekt pri použití vo fungicídnych ošetreniach napr. proti cerkosporióze

Pôsobenie

Cukrová a kŕmna repa: Využitie fungicídneho účinku triazolu a využitie prirodzených vlastností medi obsiahnutej v hnojive CUPROMIX poskytuje potrebnú synergickú účinnosť proti cerkosporióze. Pri bežnom deficite odporúčame aplikáciu 0,8 – 1,6 l/ha pošas vegetácie až do obdobia posledného postreku proti cerkosporióze. V prípade silného nedostatku živín 2,0 – 3,0 l/ha.

Bagani + Cupromix (0,8 l + 1,5 l)

Význam medi v rastline

CUPROMIX obsahuje meď , ktorá priaznivo pôsobí na stabilitu chlorofylu, ktorý je potom neskôr odbúravaný, takže sa predlžuje obdobie aktívnej fotosyntézy. Pri nedostatku medi sa výrazne znižuje využitie dusíka z hnojív a u obilnín sa tvorí menej zrna ako dôsledok narušenia tvorby generatívnych orgánov. Nedostatok medi sa prejavuje najmä na ľ ahkých a kyslých pôdach, na kyslých pôdach po radikálnom vápnení alebo na pôdach s vyšším obsahom organickej hmoty (po zaorávkach pozberových zvyškov).


TM kombinácie

CUPROMIX môže byť aplikovaný v tank-mix kombinácii s väč šinou prípravkov na ochranu rastlín, pokiaľ dodržíte nasledujúci postup: najskôr pripravte vodný roztok hnojiva CUPROMIX a po dôkladnom rozmiešaní pridajte vodný roztok druhého prípravku. CUPROMIX môže byť aplikovaný v kombinácii s hnojivami (okrem síranov).

Neodporúč ame CUPROMIX kombinovať s prípravkami obsahujúcimi úč innú látku tebuconazole a ethephon.


Upozornenie

Ak používate zmáčadlo, používajte len polovičnú dávku zmáčadla, resp. doržujte nižšiu koncentráciu. Myslite pri dávkovaní na to, že pri cukrovej repe sa vo väčšine prípadov používajú nižšie dávky vody a preto pri bežnej dávke zmáčadla máte automaticky vysokú koncentráciu. Nepoužívajte zmáčadlá rady Silwet. Za určitých podmienok môže takáto kombinácia pôsobiť fytotoxicky.


Návod na použitie