HORE

MENU

CLIOPHAR 600 SL®

špecialista na pichliač a odolné buriny

Účinné látky

Clopyralid600 g/l


Charakteristika

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych plodinách a v okrasných drevinách a kríkoch.


Vlastnosti a výhody použitia

  • systémový herbicíd s rýchlym účinkom
  • špecialista na pichliač a odolné dvojklíčnolistové buriny
  • dopĺňa účinnosť ostatných herbicídov

Pôsobenie

Prípravok CLIOPHAR® 600 SL pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku CLIOPHAR® 600 SL. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.


Naše odporúčanie

Aplikácie s prípravkom CLIOPHAR® 600 SL nesmú byť robené pred 1. marcom. Maximálny počet aplikácií: 2 x za sezónu (pri aplikácii na obilniny a na lúky a pasienky raz).

V obilninách aplikujte prípravok CLIOPHAR® 600 SL na jar, v rastovej fáze od dvoch pravých listov (BBCH 12 v prípade jarín) do rastovej fázy druhého kolienka (BBCH 32). Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,12 l/ha. Dávka vody 200 l/ha.

V repe cukrovej, repe kŕmnej a mangolde aplikujte proti jednoročným burinám CLIOPHAR® 600 SL v dávke 0,17 l/ha od rastovej fázy dvoch pravých listov ošetrovanej plodiny do zapojenia porastu (BBCH 12-39). Na ničenie pichliača použite delenú aplikáciu CLIOPHAR® 600 SL a to v T1 dávku 0,17 l/ha v rastovom štádiu ružice a v T2 dávku 0,33 l/ha. Minimálny časový odstup medzi dvoma aplikáciami je 7 dní. Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l/ha. Dávka vody 200-250 l/ha.

V repke ozimnej a repke jarnej aplikujte prípravok CLIOPHAR® 600 SL na jar od rastovej fázy dvoch pravých listov (BBCH 12) najneskôr však do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 39). Dávku 0,17 l/ha použite na ničenie rumančekovitých burín (rastové štádium prízemná ružica o priemere do 10 cm). Dávku 0,33 l/ha použite na ničenie pichliača (rastové štádium prízemná ružica o priemere do 30 cm). Prípadne je možné použiť delenú aplikáciu, pričom časový odstup medzi aplikáciami je minimálne 7 dní. Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,5 l/ha. Dávka vody 200 l/ha.

Pri ošetrovaní okrasných drevín a krov použite ochranný kryt, aby ste zabránili priamemu kontaktu postreku so zelenými časťami (listy, stonky, kvetné pupene) ošetrovaných rastlín. Nepostrekujte v blízkosti rastlín z čeľadí astrovitých a bôbovitých z dôvodu citlivosti koreňov na účinnú látku prípravku. Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,33 l/ha. Dávka vody 200 l/ha.

Na lúkach a pasienkoch je možné aplikovať CLIOPHAR® 600 SL na všetky druhy a odrody tráv v dávke 0,33 l/ha Ošetrujte vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín v čase ich aktívneho rastu. Pichliač by mal byť v rastovej fáze prízemnej ružice (priemer 30 cm). V prípade kosby, postrekujte 2-3 týždne po kosbe, aby buriny mali vytvorenú listovú plochu. Medzi aplikáciou prípravku a spásaním porastu alebo jeho skosením na priame kŕmenie, výrobu sena, senážovanie musí uplynúť minimálne 7 dní. Pred spásaním sa uistite, že jedovaté rastliny sú odumreté! Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,33 l/ha. Dávka vody 300-400 l/ha.
V kvake a okrúhlici aplikujte prípravok CLIOPHAR® 600 SL na jar od rastovej fázy dvoch pravých listov (BBCH 12) najneskôr však do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 39). Dávku 0,17 l/ha použite na ničenie rumančekovitých burín (rastové štádium prízemná ružica o priemere do 10 cm). Na ničenie pichliača použite delenú aplikáciu CLIOPHAR® 600 SL a to v T1 dávku 0,17 l/ha v rastovom štádiu ružice a v T2 dávku 0,33 l/ha. Minimálny časový odstup medzi dvoma aplikáciami je 7 dní. Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l/ha. Dávka vody 200-250 l/ha.


Návod na použitie


Spektrum účinkuInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.