HORE

MENU

NOVINKA

CLIOPHAR 300 SL®

špecialista na pichliač a odolné buriny

Účinné látky

Clopyralid300 g/l


Charakteristika

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.


Vlastnosti a výhody použitia

  • systémový herbicíd s rýchlym účinkom
  • špecialista na pichliač a odolné dvojklíčnolistové buriny
  • dopĺňa účinnosť ostatných herbicídov

Pôsobenie

Prípravok CLIOPHAR 300 SL pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov. Účinná látka clopyralid patrí do skupiny syntetických auxínov. Absorbovaný je listami a byľami, následne akropetálne a bazipetálne translokovaná s následnou akumuláciou v meristematických pletivách rastlín a prejavujúca sa „auxínovým“ účinkom.


Naše odporúčanie

V obilninách aplikujte prípravok CLIOPHAR 300 SL od fázy 4-5 listov do konca steblovania. TM kombinácie s prípravkov na báze MCPA zvyšujú translokáciu účinných látok do koreňového systému čo zabezpečuje dlhotrvajúcu likvidáciu koreňového systému pichliača.

V repe cukrovej a kŕmnej ošetrujte prípravkom CLIOPHAR 300 SL cielene proti pichliaču roľnému v dávke 0,35 l/ ha vo fáze od 2 pravých listov repy cukrovej alebo kŕmnej, keď pichliač plne rozvinul prízemnú listovú ružicu, prípadne začína vytvárať kvetnú os. Všetky výhonky pichliača by mali byť vzídené. Krátko po postreku (5-10 dní) neplečkujte, aby došlo k rozvedeniu účinnej látky do podzemných orgánov pichliača a tým k ich zničeniu. Cielené aplikácie herbicídu CLIOPHAR 300 SL proti ťažko ničiteľným burinám v repe cukrovej a kŕmnej - stavikrvy a horčiaky, výmrv slnečnice, tetucha kozia, rumančekovité buriny a pichliač roľný aplikujte v delených dávkach: 0,1 l/ ha (1. aplikácia), 0,15-0,2 l/ ha (2. aplikácia), 0,2-0,3 l/ ha (3. aplikácia) s prípravkami na báze ethofumesate. Aplikovať medzi BBCH 10 - BBCH 39.

V kukurici - CLIOPHAR 300 SL aplikujte postemergentne v dobe, keď má pichliač plne rozvinutú prízemnú listovú ružicu, prípadne začína vytvárať kvetnú os a všetky výhony pichliača sú vzídené.

V repke ozimnej aplikujte CLIOPHAR 300 SL na jar od rastovej fázy dvoch pravých listov (BBCH 12), najneskôr do predĺženia 9. internódia (BBCH 39).

Spektrum účinku

Citlivé buriny: pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky, parumanček nevoňavý, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčiaky, pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité.

Stredne citlivé buriny: hluchavky a kapustovité buriny.

Odporúčame aj na také plochy, kde predchádzajúcou plodinou bola cukrová repa pestovaná CONVISO technológiou.

Dávka vody: 300 - 600 l/ha


Návod na použitie