HORE

MENU

CLINIC® TF

čisté strniská bez burín

Účinné látky

Glyphosate360 g/l


Charakteristika

CLINIC TF je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom, určený na likvidáciu jednoročných a trvácich burín, drevín a inej nežiadúcej vegetácie.


Vlastnosti a výhody použitia

  • veľmi široké spektrum použitia
  • prípravok nezanecháva žiadne reziduá
  • výhodný pomer medzi účinkom a cenou

Pôsobenie

CLINIC TF rastliny prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie aj podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semien. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, usychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín. Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v plnom raste.


Naše odporúčanie

Pre očakávanú účinnosť je potrebné dodržať koncentráciu roztoku a dávku prípravku. Aplikáciou na strnisko výrazne znižujete zaburinenie následnej plodiny. Sekundárny efekt aplikácie na strnisko je prerušenie zeleného mostu, čo znižuje napadnutie následných plodín chorobami a škodcami. Zvýšenie razantnosti a urýchlenie absorpcie glyphosátu dosiahneme pridaním špeciálneho zmáčadla GLYFIN 0,05 l/ha. Toto odporúčame použiť na strnisko a pred sejbou, kedy do predsejbovej prípravy pôdy zostáva málo času (7 -10 dní).

ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF (0,75 l + 3,0 l) – na 20 ha
Zloženie: 15 l + 60 l

ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF (0,75 l + 3,0 l) – na 53 ha
Zloženie: 40 l + 160 l


TM kombinácie

Veľmi výhodná je predzberová aplikácia s prípravkom ELASTIQ ULTRA v repke a obilninách.

Alternatívne riešenie k prípravku CLINIC TF je prípravok BOOM EFEKT (glyphosate 360 g/l), ktorý je dostupný aj v 1000 l balení.


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.