HORE

MENU

CAMIX®

výnimočná účinnosť

Účinné látky

Mesotrione60 g/l

S-metolachlor500 g/l


Charakteristika

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenznej emulzie určený na preemergentné a skoro-postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.


Vlastnosti a výhody použitia

  • účinne eliminuje široké spektrum dvojklíčnolistových aj jednoklíčnolistových burín
  • je vhodný na PRE alebo skorú POST emergentnú aplikáciu
  • zabezpečuje prvotriednu bezpečnost’ kukurice

Pôsobenie

Účinná látka mesotrione patrí do chemickej skupiny triketonov. Mesotrione je inhibítorom p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenasy, ktorá elementárne zasahuje do metabolizmu biosyntézy karotenoidov v bunkách burín. Prijímaná je listami i koreňmi, v rastlinách sa šíri akropetálne a bazipetálne. Účinok sa prejavuje zbelením listov a nekrózami meristematických pletív zasiahnutých burín. Účinná látka S-metolachlor patrí do chemickej skupiny chloroacetanilidov. Prevažne je z pôdy prijímaný cez koleoptyl a klíčky vzchádzajúcich burín. Menšie množstvo S-metolachloru prijímajú buriny prostredníctvom koreňov, ale tento spôsob príjmu je pomalší. Primárnym spôsobom účinku účinnej látky S-metolachlor je zabránenie vytváraniu veľmi dlhého reťazca mastných kyselín.


Naše odporúčanie

Preemergentná herbicídna aplikácia v kukurici s adjuvantom
CAMIX + PREFIN (2,5 l/ha + 0,05 l/ha) – balenie na 40 ha
Zloženie: 100 l + 2,0 l

PREFIN je pomocný prípravok „adjuvant“ – určený na zlepšenie fyzikálno-chemických vlastností postrekových kvapalín, na zníženie úletu pri aplikácii, rovnomerné pokrytie ošetreného povrchu a zvýšenie absorpcie účinnej látky pôdnymi časticami.Na silno zaburinených pozemkoch a pre potlačenie nasledujúcich druhov burín použite dávku 2,5 l/ha: pohánkovec ovíjavý, proso siate, slnečnica ročná - výmrv, stavikrv vtáčí, horčiaky, ježatka kuria.

Prípravok aplikovať maximálne 1x za vegetáciu.


Upozornenie

V prípade nutného zaorania porastu na pozemkoch ošetrených prípravkom CAMIX je možné bez obmedzenia použit’ len kukuricu.

Ostatné plodiny majú nasledovné obmedzenia: 4 mesiace po aplikácii – obilniny; 8 mesiacov po aplikácii - sója; 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 4 - 8 mesiacov) - repka ozimná 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 8 mesiacov) - slnečnica


Návod na použitie


Spektrum účinku