HORE

MENU

Balenie1l, 5l, 10l

BETTIX® COMBI

selektívny herbicíd

Účinné látky

Metamitron350 g/l

Ethofumesate150 g/l


Charakteristika

Selektívny herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený k ničeniu jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe kŕmnej a repe cukrovej.


Vlastnosti a výhody použitia

  • ideálne riešenie preemergentných aplikácií
  • eliminuje vzchádzajúce mrlíky a láskavce
  • nespomaľuje vzchádzanie repy

Pôsobenie

BETTIX COMBI je selektívny herbicíd s kontaktným a dlhodobým reziduálnym pôsobením. Účinná látka metamitron patrí do skupiny triazínov, je absorbovaná listami i koreňmi burín. Najvyššia účinnosť je dosahovaná od fázy klíčenia burín až do vyvinutého 1. páru pravých listov burín. Účinnosť prípravku cez pôdu je podmienená dostatočnou pôdnou vlhkosťou. Účinná látka ethofumesate patrí do skupiny benzofuranov, je absorbovaná listami i koreňmi vzídených burín a zabraňuje bunkovému deleniu. Zasiahnuté citlivé buriny prestávajú rásť a postupne odumierajú. Dostatočná teplota a vlhkosť podporuje účinnosť prípravku. Účinok prípravku sa prejaví za 4 – 8 dní podľa poveternostných podmienok.

Synergický efekt účinných látok metamitron a ethofumesate zabraňuje vzchádzaniu problematických burín ako napríklad: mrlík biely, loboda konáristá, ľuľok čierny, láskavce, horčiak brokyňolistý a jednoročné trávy.


Naše odporúčanie

BETTIX COMBI je ideálnym riešením preemergentných aplikácií v cukrovej repe. Aplikujte preemergentne 1x (BBCH 00 – 09) alebo postemergentne 2x v rastovej fáze, keď sú klíčne listy cukrovej repy vodorovne rozprestreté, 1. list viditeľný (veľkosť špendíkovej hlavičky) po štádium, keď je 9 a viac listov vyvinutých (BBCH 10 – 19). Dávka prípravku by nemala presiahnuť maximálne 6 l/ha za sezónu (preemergentná a postemergentná aplikácia). Maximálny počet ošetrení je 3x za vegetáciu a interval medzi aplikáciami by mal byť minimálne 5 dní.


TM kombinácie

Kombinačných partnerov pre BETTIX COMBI zvoľte podľa konkrétneho spektra burín. Vhodné sú prípravky s obsahom účinných látok phenmedipham (BETASANA SC), triflusulfuronmethyl (SAFARI 50 WG / GRANDO) a lenacil (LENA). V prípade silného vyskytu mrlíkov, lobody, durmanov alebo výmrvu repky je vhodné navýšiť účinnú látku metamitron ( BETTIX 700 SC) v dávke 0,5 – 1,0 l/ha.

Spektrum účinku

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, mrlíky, fialka roľná, peniažtek roľný, hluchavka purpurová, horčiak broskyňolistý, kapsička pastierska, lipnica ročná, drchnička roľná, kolenec roľný, láskavce, bažanka ročná, zemedym lekársky, loboda konáristá, lýrovka obyčajná, pŕhľava malá, lipkavec obyčajný, nevädza poľná, pyštek obyčajný, chryzantémovka siatinová, ľuľok čierny

Stredne citlivé buriny: výmrv obilnín, tetucha kozia, mak vlčí, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý

Odolné buriny: bodliaky, ježatka kuria, repka olejná, pupence


Návod na použitie