HORE

MENU

BETTIX® 700 SC

vysoká selektivita, pôdny aj kontaktný účinok

Účinné látky

Metamitron700 g/l


Charakteristika

BETTIX 700 SC je selektívny herbicíd s dlhodobým reziduálnym pôsobením. Účinná látka metamitron patrí do skupiny triazínov a je prijímaná koreňmi aj listami. Predpokladom účinku cez korene je dostatočná vlhkosť pôdy.


Vlastnosti a výhody použitia

  • vysoká selektivita
  • dlhodobé reziduálne pôsobenie
  • pôdny aj kontaktný účinok

Pôsobenie

BETTIX 700 SC repa cukrová a repa kŕmna znáša veľmi dobre. Buriny sa po aplikácii stávajú chlorotickými a úplne nekrotickými už za niekoľko dní. Najvhodnejšia aplikácia je v čase, keď sú buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10), bez ohľadu na vývojové štádium repy cukrovej a repy kŕmnej.


Naše odporúčanie

BETTIX 700 SC je vhodné použiť do všetkých aplikácií, najmä však do prvej T1 a poslednej T3 (T4) postemergentnej aplikácie. Interval medzi aplikáciami by nemal prekročiť 10 dní. Najlepší účinok prípravku BETTIX 700 SC je na buriny v klíčnych listoch, pri dostatočnej pôdnej vlhkosti.


TM kombinácie

BETTIX 700 SC svojim spektrom účinku a charakterom účinnosti ideálne dopĺňa prípravky s účinnou látkou phenmedipham (BETASANA SC), ethofumesate (OBLIX), alebo triflusulfuron-methyl (SAFARI 50 WG / GRANDO).

Správnou voľbou kombinačných partnerov dosiahneme úplné pokrytie konkrétneho spektra burín. Miešateľnosť konzultujte so zástupcom spoločnosti.

Technológiu pestovania cukrovej repy a modelový herbicídny program nájdete v plodinových odporúčaniach.


Návod na použitie


Spektrum burínInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.