HORE

MENU

BETAFIT

účinné riešenie proti cerkosporióze repy

Účinné látky

Difenoconazole100 g/l

Fenpropidin375 g/l


Charakteristika

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený proti hubovým chorobám repy cukrovej a repy kŕmnej.


Vlastnosti a výhody použitia

  • širokospektrálny systémový fungicíd
  • excelentná účinnosť proti cerkosporióze bez rezistencie
  • preventívny a kuratívny účinok

Pôsobenie

BETAFIT je kombinovaný systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Obe účinné látky patria do skupiny inhibítorov biosyntézy sterolov (SBI). Difenoconazole patrí do skupiny triazolov. Po aplikácii prípravku dochádza k jeho rýchlej absorbcii listami a stonkami, pričom následne sa v rastline šíri akropetálne a translaminárne. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií biosyntézy ergosterolov v bunkových membránach patogénov, vplyvom čoho dochádza k prerušeniu ich životného cyklu (rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf).

Fenpropidin patrí do skupiny amínov, ktorých mechanizmom účinku je inhibícia izomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu v mitochondriách hubových patogénov. Blokuje vytváranie sekundárnych haustórií, čím redukuje tvorbu mycélia. Účinná látka fenpropidin je prijímaná listami a stonkami rastlín a následne je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny.


Naše odporúčanie

Max. počet aplikácií: 2 krát za vegetáciu plodiny. Min. interval medzi aplikáciami: 21 dní.

Prípravok BETAFIT aplikujte proti hubovým chorobám repy cukrovej a repy kŕmnej preventívne alebo ihneď pri zaznamenaní prvých príznakov napadnutia, od rastovej fázy začiatku zapájania rastlín: 10 % rastlín v riadku zapojených (BBCH 31) do fázy, keď koreň repy dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 49). BETAFIT nie je kombinovateľný s roztokom dusičnanu amónneho a močoviny. Repu kŕmnu a repu cukrovú nesmú spásať hospodárske zvieratá skôr ako 28 dní od poslednej aplikácie prípravku BETAFIT.


TM kombinácie

BETAFIT 1l/ha + CUPROMIX 1,5 l/ha


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.