HORE

MENU

BARRACUDA®

kontaktný aj pôdny účinok

Účinné látky

Mesotrione100 g/l


Charakteristika

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici. Herbicíd s najširším aplikačným oknom do kukurice PRE – E-POST – POST aplikácia.


Vlastnosti a výhody použitia

  • výborná účinnosť na dvojklíčnolistové buriny
  • špecialista na ambróziu, mrlíky, durman
  • vhodný do TM kombinácií

Pôsobenie

Účinná látka mesotrione je prijímaná listami, koreňmi a výhonkami (inhibícia klíčenia), translokovaná xylémom a floémom a rýchlo rozvádzaná v celej rastline.


Naše odporúčanie

Prípravok BARRACUDA aplikujte v kukurici postemergentne od 2. listu (BBCH 12) až do fázy vyvinutého 8. listu (BBCH 18). Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2 – 4 pravých listov (BBCH 12-14). Najlepšie výsledky dosiahnete aplikáciou pri optimálnej pôdnej vlhkosti. Prípravok BARRACUDA môžeme aplikovať aj preemergentne, v TM kombinácii s účinnými látkami, ktoré sú partnermi aj pre skoré postemergentné ošetrenie kukurice.

Spektrum účinku

Citlivé buriny: ambrózia palinolistá, durman obyčajný, fialka roľná, hluchavka purpurová, horčiak stiavolistý, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, loboda konáristá, ľuľok čierny, mrlíky, voškovník obyčajný, zemedym lekársky, žltnica maloúborová.


Upozornenie

V prípade nutného zaorania porastu na pozemkoch ošetrených prípravkom BARRACUDA je možné bez obmedzenia použit’ len kukuricu. Ostatné plodiny majú nasledovné obmedzenia: 4 mesiace po aplikácii – obilniny; 8 mesiacov po aplikácii - sója; 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 4 - 8 mesiacov) - repka ozimná 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 8 mesiacov) - slnečnica Komplexné balíky do kukurice nájdete v plodinových odporúčaniach.


Návod na použitie