HORE

MENU

BAGHIRA®

špecialista na klasové fuzariózy

Účinné látky

Prothioconazole125 g/l

Tebuconazole125 g/l


Charakteristika

Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín a repky ozimnej a jarnej proti hubovým chorobám.


Vlastnosti a výhody použitia

  • kombinácia 2 silných azolových účinných látok
  • preventívna, kuratívna a eradikatívna účinnosť
  • špecialista proti fuzariózam a tvorbe mykotoxínov

Pôsobenie

BAGHIRA obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole. Obe účinné látky pôsobia ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Účinná látka prothioconazole je na základe medzinárodnej odbornej literatúry v súčasnosti považovaná za najúčinnejšiu proti klasovým fuzariózam. Prípravok účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým fungicídnym účinkom.


Naše odporúčanie

Max. počet aplikácií: 2 krát za vegetáciu plodiny.

Pšenica:

Proti múčnatke trávovej a septoriózam ošetrujte preventívne alebo ihneď pri začiatku napadnutia v termíne od objavenia posledného listu do začiatku kvitnutia (BBCH 37-59). Proti fuzariózam v klasoch je najvhodnejší termín ošetrenia od začiatku kvitnutia do začiatku tvorby obiliek (BBCH 61-71). Proti steblolamu ošetrujte skoro na jar v termínoch podľa metodickej príručky ochrany rastlín.

Jačmeň:

Ošetrenie závisí od prvého výskytu a infekčného tlaku chorôb. Proti hnedej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51). Proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od objavenia sa prvých príznakov choroby, najskôr však od objavenia sa 5. odnože do začiatku klasenia (BBCH 25-51). Proti fuzariózam v klasoch je najvhodnejší termín ošetrenia od začiatku kvitnutia do začiatku tvorby obiliek (BBCH 61-71). Odporúčame použiť vyššiu dávku z rozpätia dávkovania - 1 l/ha.

Repka:

V repke proti bielej hnilobe aplikujte prípravok pri začiatku opadu korunných lupienkov (BBCH 65). Proti fómovej hnilobe aplikujte prípravok preventívne alebo pri prvých príznakoch choroby. Proti alternáriovej škvrnitosti a plesni sivej aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby, najneskôr do štádia dokvitania (BBCH 67).


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.