HORE

MENU

Balenie5l, 10l

BAGANI

ochrana listovej plochy cukrovej repy

Účinné látky

Tetraconazole125 g/l


Charakteristika

Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu na ochranu repy cukrovej proti hubovým chorobám.


Vlastnosti a výhody použitia

Pôsobenie

BAGANI je systémový fungicíd s preventívnymi, kuratívnymi a eradikatívnymi účinkami proti cerkospóre repovej (Cercospora beticola) a múčnatke repovej (Erysiphe betae). Zastavuje rast patogéna na povrchu a vo vnútri ošetrenej rastliny. Účinná látka tetraconazole (zo skupiny triazolov) patrí medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu. Po alokácii prípravok rýchlo preniká do rastlín (v priebehu 4 hodín), je rozvádzaný do všetkých rastlinných pletív a v ďalšom období je distribuovaný aj do novo narastajúcich častí ošetrených plodín.


Naše odporúčanie

Aplikujte pri prvých príznakoch choroby od rastovej fázy riadky celkom zapojené (BBCH 40). Zabezpečte rovnomerné a presné dávkovanie.

Prípravok je miešateľný s bežne používanými insekticídmi, fungicídmi a akaricídmi. V každom prípade je však nutné vykonať predbežnú skúšku miešateľnosti.

Účinnosť prípravku zvýšime proti hubovým patogénom, ak do TM kombinácii použijeme CUPROMIX (hydroxid meďnatý 300 g/l):

BAGANI 0,8 l + CUPROMIX 1,6 l
Maximálna dávka prípravku: 0,8 l/ha za 1 rok 


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.