HORE

MENU

ASAHI SL®

záruka úspechu, kvality a výnosu

Účinné látky

Sodium p-nitrophenolate3 g/l

Sodium o-nitrophenolate2 g/l

Sodium 5-nitroguaiacolate1 g/l


Charakteristika

ASAHI SL je regulátor rastu a vývoja rastlín, s biostimulačným účinkom na rast koreňovej sústavy, násadu plodov, opelenie a dozrievanie plodov. ASAHI SL priamo spôsobuje zvýšenie úrody a zvýšenie kvality úrody. Historicky najdlhšie používaný regulátor so stimulačným účinkom, ktorý sa v porastoch aplikuje s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu ako aj kvantitu produkcie. Ako aj za účelom zmiernenia stresových faktorov akými sú herbicídne aplikácie, alebo nedostatok vlahy.


Vlastnosti a výhody použitia

  • rastliny sú v lepšej kondícii a majú vyššiu prirodzenú odolnosť proti chorobám, pretože sa stimuluje činnosť obranného mechanizmu

Pôsobenie

ASAHI SL je regulátor so stimulačným účinkom rastlín, ktorého účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny. Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej rastline. Aplikáciou prípravku ASAHI SL sa v rastlinách zvýši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v bunkách rastlín a zrýchlenie látkovej premeny. Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je rýchlejšie a rovnomernejšie klíčenie semien, lepšie zakoreňovanie (bohatšia koreňová sústava), mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, lepšie nasadzovanie plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody a vyššia kvalita plodov. Stimulačný účinok sa prejavuje aj pri zakoreňovaní odrezkov a klíčení semien. Po aplikácii prípravku na stimuláciu úrody sa dosiahne pozitívny efekt na zvýšení úrody len vtedy, ak rastliny budú mať na vytvorenie požadovanej vyššej úrody dostatok živín a vody.

ASAHI SL® je rastlinný regulátor so stimulačným účinkom

  • pre obmedzenie stresov počas vegetácie
  • pre rýchlejšiu regeneráciu poškodených rastlín
  • pre vyšší výnos pestovanej plodiny

ASAHI SL®

  • má výrazný protistresový účinok
  • podporuje príjem vody a živín z pôdy
  • zlepšuje regeneráciu po poškodení mrazom, chladom a rastlín trpiacich suchom
  • podporuje odnožovanie
  • stimuluje v vitálny rast a vývoj rastlín

Naše odporúčanie

Hustosiate obilniny:
ASAHI SL + AM EXTRA PLUS ASAHI SL + SULVIT

Repka ozimná:
ASAHI SL + STARPRO 430 SC ASAHI SL + MIKROVIT BÓR + ACEPTIR 200 SE

Cukrová repa:
ASAHI SL + MIKROVIT BÓR + CYTHRIN MAX

Slnečnica:
ASAHI SL + MIKROVIT BÓR

Pšenica - stimulácia úrody
1. aplikácia: v štádiu odnožovania (BBCH 21-29)
2. aplikácia: v štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Jačmeň jarný - stimulácia úrody
1. aplikácia: v štádiu odnožovania (BBCH 21-29)
2. aplikácia: v štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Cukrová repa - stimulácia úrody
ASAHI SL ovplyvňuje rast a vývoj rastliny, zvyšuje úrodu, pozitívne vplýva na digesciu a zvyšuje výťažnosť polarizačného cukru. Delená aplikácia formou postreku na list:
1. aplikácia: v rastovej fáze 1 páru pravých listov v dávke 0,25 l prípravku (200 - 600 l vody) na ha
2. aplikácia: v rastovej fáze 3-4 párov pravých listov v dávke 0,6 l prípravku (600 l vody) na ha Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Repka ozimná, repka jarná - stimulácia úrody
ASAHI SL ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, semien a ich kvalitu (obsah oleja). Používa sa v nasledovných dávkach:
1. aplikácia: počas tvorby kvetných pukov v štádiu BBCH 50-57 (predlžovanie vrcholového kvetenstva) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody 300-500 l/ha.
2. aplikácia: v štádiu BBCH 60 (začiatok kvitnutia) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody 300-500 l/ha. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Slnečnica - stimulácia úrody
1. aplikácia - v štádiu BBCH 51 (úbor už viditeľný v mladých listoch) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 1,0 l a vody 300- 600 l/ha.
2. aplikácia - tesne pred kvitnutím (BBCH 59) alebo tesne po kvitnutí (BBCH 69) formou postreku na list v dávke 1,0 l a vody 300-600 l/ha. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Kukurica - stimulácia úrody
Aplikujte v štádiu BBCH 16 (štádium 6 listov) v dávke 0,6 l/ha formou postreku na list. Odporúčaná dávka vody 300-600 l/ha.


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.