HORE

MENU

AMCERON®

proti poliehaniu

Účinné látky

Ethephon480 g/l


Charakteristika

Rastový regulátor vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) na zvýšenie odolnosti obilnín (pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný) proti poliehaniu.


Vlastnosti a výhody použitia

  • spevňuje steblá a skracuje internódiá
  • nemá negatívny vplyv na úrodu
  • možnosť použitia v neskorších rastových štádiách obilnín

Pôsobenie

AMCERON je rastový regulátor slúžiaci k zvýšeniu odolnosti obilnín (pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný) proti poliehaniu. Obsahuje účinnú látku ethephon, ktorá patrí do skupiny fosfonátov. Ľahko preniká do pletív rastlín, kde uvoľňuje etylén, ktorý spolu s inými hormónmi skracuje stonku a stimuluje syntézu spevňujúcich látok v stonke. Skracuje dĺžku stebla a zvyšuje odolnosť obilniny proti poliehaniu.


Naše odporúčanie

Pšenicu ozimnú a jačmeň ozimný ošetrujte v rastovom štádiu od skorého metania až do začiatku klasenia (BBCH 41-51)

Jačmeň jarný ošetrujte v rastovom štádiu od skorého metania až do prvých viditeľných ostí (BBCH 41-49)

Použitie je možné maximálne 1x za vegetáciu.


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.