HORE

MENU

AMCEL

vyrovnané porasty s pevnými steblami

Účinné látky

Chlormequat chlorid750 g/l


Charakteristika

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na reguláciu rastu obilnín, trojštetu žltkastého, kostravy červenej, okrasných rastlín a na zvýšenie zimovzdornosti repky ozimnej.


Vlastnosti a výhody použitia

  • posilnenie koreňového systému a oslabenie apikálnej dominancie
  • stimulácia odnožovania a vyrovnanosti odnoží
  • zvýšenie odolnosti proti poliehaniu

Pôsobenie

AMCEL po aplikácii bráni predlžovaniu buniek, čím skracuje - posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite zŕn. Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. U obilnín je hlavným efektom zvýšenie odolnosti proti poliehaniu.


Naše odporúčanie

Pšenica ozimná:

Podpora prezimovania – aplikujte vo fáze 4-5 listu (BBCH 14-15). Používajte pre skoro siate, rýchlo sa vyvíjajúce porasty, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania. Zásadne nepoužívajte na pozemkoch zaburinených pýrom plazivým a lipkavcom. Zahustenie porastu – aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25). Skorá jarná aplikácia podporuje odnožovania riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte porasty pri počte rastlín 300 na m2 vo všetkých výrobných oblastiach. Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze od 5. odnože až do začiatku predlžovacieho rastu (BBCH 25-30).

Pšenica jarná:

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze objavenie sa 3. odnože až do konca odnožovania (BBCH 23-29). Ošetrujte len husté porasty.

Raž:

Zahustenie porastu – aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25). Ošetrujte zle prezimované porasty (pod 200 rastlín na m2). Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31).

Jačmeň ozimný:

Podpora prezimovania – aplikujte vo fáze 3- 4 listu (BBCH 13-14) na skoro siate, rýchlo sa rozvíjajúce porasty, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania. Vyrovnanie odnoží – skorá jarná aplikácia po obnovení rastu na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21- 25), pre podporenie riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte lepšie odnožujúce porasty s počtom pod 200 rastlín na m2 a menej odnožujúce porasty s počtom pod 250 rastlín na m2.

Ovos:

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31) – ošetrujte porasty pri ktorých hrozí nebezpečenstvo poliehania.

Repka:

Zvýšenie zimovzdornosti – aplikujte keď rastliny majú 5-6 pravých listov (BBCH 15-16), počet rastlín sa blíži k počtu 80-100 m2 a výška rastlín (vzpriamené listy) je 15-20 cm, ale vždy ešte pred začiatkom predlžovania stonky. Na zvýšenie účinnosti prípravku AMCEL sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo.


Návod na použitie