HORE

MENU

AMCEL

vyrovnané porasty s pevnými steblami

Účinné látky

Chlormequat chlorid750 g/l


Charakteristika

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na reguláciu rastu obilnín, trojštetu žltkastého, kostravy červenej, okrasných rastlín a na zvýšenie zimovzdornosti repky ozimnej.


Vlastnosti a výhody použitia

  • posilnenie koreňového systému a oslabenie apikálnej dominancie
  • stimulácia odnožovania a vyrovnanosti odnoží
  • zvýšenie odolnosti proti poliehaniu

Pôsobenie

AMCEL po aplikácii bráni predlžovaniu buniek, čím skracuje - posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite zŕn. Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. U obilnín je hlavným efektom zvýšenie odolnosti proti poliehaniu.


Naše odporúčanie

Pšenica ozimná:

Podpora prezimovania – aplikujte vo fáze 4-5 listu (BBCH 14-15). Používajte pre skoro siate, rýchlo sa vyvíjajúce porasty, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania. Zásadne nepoužívajte na pozemkoch zaburinených pýrom plazivým a lipkavcom. Zahustenie porastu – aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25). Skorá jarná aplikácia podporuje odnožovania riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte porasty pri počte rastlín 300 na m2 vo všetkých výrobných oblastiach. Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze od 5. odnože až do začiatku predlžovacieho rastu (BBCH 25-30).

Pšenica jarná:

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze objavenie sa 3. odnože až do konca odnožovania (BBCH 23-29). Ošetrujte len husté porasty.

Raž:

Zahustenie porastu – aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25). Ošetrujte zle prezimované porasty (pod 200 rastlín na m2). Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31).

Jačmeň ozimný:

Podpora prezimovania – aplikujte vo fáze 3- 4 listu (BBCH 13-14) na skoro siate, rýchlo sa rozvíjajúce porasty, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania. Vyrovnanie odnoží – skorá jarná aplikácia po obnovení rastu na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21- 25), pre podporenie riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte lepšie odnožujúce porasty s počtom pod 200 rastlín na m2 a menej odnožujúce porasty s počtom pod 250 rastlín na m2.

Ovos:

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31) – ošetrujte porasty pri ktorých hrozí nebezpečenstvo poliehania.

Repka:

Zvýšenie zimovzdornosti – aplikujte keď rastliny majú 5-6 pravých listov (BBCH 15-16), počet rastlín sa blíži k počtu 80-100 m2 a výška rastlín (vzpriamené listy) je 15-20 cm, ale vždy ešte pred začiatkom predlžovania stonky. Na zvýšenie účinnosti prípravku AMCEL sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo.


Návod na použitieInformácie na našej webovej stránke majú informatívny charakter.
Prípravky je možné použiť len v súlade s platnými predpismi.
Pri použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.