HORE

MENU

AM EXTRA PLUS

extra silná ochrana porastov

Účinné látky

Azoxystrobin200 g/l

Cyproconazole80 g/l


Charakteristika

AM EXTRA PLUS je špičkový dvojzložkový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, repky ozimnej, repky jarnej, slnečnice, repy cukrovej a mnohých ďaľších plodín kde je autorizovaný vo forme menej významného použitia proti hubovým chorobám.


Vlastnosti a výhody použitia

  • širokospektrálny fungicíd
  • silný „green efekt“
  • preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok

Pôsobenie

AM EXTRA PLUS je dvojzložkový fungicíd obsahujúci účinné látky azoxystrobín a cyproconazole, slúžiace na ochranu rastlín proti hubovým ochoreniam. Účinná látka azoxystrobín patrí do skupiny strobilurínov. Mechanizmus účinku spočiva v inhibícií mitochondriálnej respirácie patogéna. Preventívny účinok vyžaduje, aby bola aplikovaná pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobín vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zelené, tzv. „green efekt“ = rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn, čoho výsledkom je vyššia kvantita aj kvality úrody. Účinná látka cyproconazole patrí do skupiny triazolov a pôsobí na hubové choroby vo vnútri rastlín zastavením rastu patogéna. Optimálny účinok sa dosiahne aplikáciou v počiatočných štádiách rozvoja chorôb.


Naše odporúčanie

Obilniny

Maximálny počet aplikácií 2x. Prípravok AM EXTRA PLUS používajte pred alebo na začiatku výskytu choroby. V prípade silného infekčného tlaku alebo podmienok pre šírenie choroby je možné ošetrenie zopakovať. Interval medzi aplikáciami je min 21 dní.

Skorši termín aplikácie v obilninách:

Skoré ošetrenie porastov vykonajte na začiatku výskytu choroby a za predpokladu skorého nástupu infekčného tlaku – od rastovej fázy vyvinutého vlajkového listu (BBCH 39) až do konca rastovej fázy viditelných prvých ostín (BBCH 49) pri pšenici ozimnej, rep. od rastovej fázy 1. kolienka (BBCH 31) do rastovej fázy vyvinutého vlajkového listu (BBCH 39) pri jačmeni jarnom.

Neskorši termín aplikácie v obilninách:

Pre zabezpečenie maximálnej úrody a jej optimálnej kvality sa druhá aplikácia odporúča – s cieľom ochrany vlajkového listu a klasu – od rastovej fázy začiatku klasenia (BBC H 51 – špička klasu vyrastá z pošvy, 1. klások už viditeľný) do rastovej fázy konca klasenia, kedy je klas celkom vyrastený (BBCH 50) pri pšenici, resp. od rastovej fázy viditeľných prvých ostín (BBCH 49) do rastovej fázy začiatku klasenia (BBCH 51 – špička klasu vyrastá z pošvy, 1. klások už viditeľny) pri jačmeni.

Repka ozimná, repka jarná

Proti bielej hnilobe aplikujte max. 1x v štádiu kvitnutia – od rastovej fázy, keď je na hlavnom súkvetí 10% kvetov otvorených, hlavné súkvetie sa predlžuje (BBCH 61) až po rastovú fázu koniec kvitnutia (BBCH 69). Proti plesni kapustovej a černi repkovej aplikujte od rastovej fázy začiatok kvitnutia (BBCH 61) až po rastovú fázu začiatok dozrievania (šešule plné, semeno stále zelené) (BBCH 80).

Slnečnica

Prípravok aplikujte max. 2x počas vegetácie, od rastového štádia 8 a viac listov vytvorených (BBCH 18) až do rastového štádia, kedy je 1. predĺžené internódium viditeľné (BBCH 31) alebo neskôr v rastovom štádiu vývoja súkvetia, od začiatku oddeľovania úboru od najmenších listov, do fázy, kedy je úbor oddelený od mladých listov (BBCH 53-55). Interval medzi aplikáciami min 21 dní.

Cukrová repa, kŕmna repa

Prípravok aplikujte max. 1x, preventívne alebo pri prvých príznakoch choroby, od rastovej fázy kedy sú riadky celkom zapojené (listy pokrývajú 90% pôdy), do rastovej fázy pokročilej fázy vývoja koreňa repy (BBCH 39-45), najneskôr do konca augusta.

Hrach, fazuľa, lupina biela

Aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby od rastovej fázy prvého kvetu viditeľného mimo listov (BBCH 51) až do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69). Pri použití v hrachu odporúčame použiť neionizované zmáčadlo. Pre zabránenie fytoxicity neaplikujte v TM so zmáčadlom Silwet L77 a s insekticídmi s EC formuláciou.

Mak

Aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby od rastovej fázy 8. listu (BBCH 18) až do rastovej fázy viditeľných púčikov v úžľabí (BBCH 49). Prípravok dosahuje významnú vedľajšiu účinnosť proti plesni šedej v maku.

Horčica

Proti bielej hnilobe aplikujte od rastovej fázy začiatok kvitnutia (BBCH 61) až do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69) a proti Alternaria sp. od rastovej fázy keď 50% šešúľ dosiahlo konečnú zrelosť (BBCH 75) až po rastovú fázu začiatok dozrievania( šešule plné, semeno stále zelené) (BBCH 80).

Ľan

Aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby od BBCH 18 do BBCH 55. Použitie max 1x za vegetáciu.

Sója

Aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby od rastovej fázy, kedy sú prvé kvetné pupene viditeľné do rastovej fázy prvých zväčšených kvetných pukov (BBCH 51-55).

Okrasné trávniky

Aplikujte preventívne pred napadnutím rastlín, ošetrenie urobte v čase optimálnych podmienok pre šírenie infekcie patogéna, resp. na začiatku výskytu škodlivého organizmu.


Návod na použitie


Spektrum účinku