HORE

MENU

ALIGRAM

spoľahlivý graminicíd

Účinné látky

Propaquizafop100 g/l


Charakteristika

ALIGRAM je postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.


Vlastnosti a výhody použitia

  • vynikajúci účinok na trávovité buriny a výmrv obilnín
  • nízke aplikačné dávky
  • dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok

Pôsobenie

ALIGRAM je selektívny systémový postemergentný herbicíd určený na kontrolu jednoročných a trvácich tráv. Účinná látka propaquizafop je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny floémom a akumulovaná v meristematických pletivách. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-CoA carboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrchola a následné odumretie trávovitých burín. Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Herbicídny účinok je pozorovateľný po niekoľkých týždňoch, v závislosti od klimatických podmienok.


Naše odporúčanie

ALIGRAM aplikujte v období rastového optima burinových tráv, kedy väčšina z nich je v štádiu od 2. listu do konca odnožovania. ALIGRAM nepôsobí na nevzídené buriny a dvojklíčnolistové buriny. Medzi aplikáciou herbicídu na dvojklíčnolistové buriny a aplikáciou prípravku ALIGRAM dodržte najmenej 3-dňový odstup.


TM kombinácie

ALIGRAM alikujte samostatne v dávke vody minimálne 200 l/ha. Ak je nutný TM s ostatnými herbicídmi, tak iba v dávke platnej pre jednoročné trávy. Miešateľnosť konzultujte so zástupcom spoločnosti.


Návod na použitie


Spektrum burín