HORE

MENU

AGILITY®

čisté porasty už na jeseň

Účinné látky

Chlorotoluron500 g/l

Diflufenican100 g/l


Charakteristika

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie metličky obyčajnej a dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale.


Vlastnosti a výhody použitia

  • široké spektrum účinnosti na dvojklíčnolistové buriny
  • účinná kontrola metličky obyčajnej
  • možnosť preemergentnej aj postemergentnej aplikácie

Pôsobenie

AGILITY obsahuje ú.l. chlorotoluron, ktorá je absorbovaná koreňmi a listami rastlín, kde blokuje fotosyntézu a ú.l. diflufenican, ktorá je prijímaná najmä mladými rastlinami v období klíčenia. Pri postemergentnej aplikácii je taktiež absorbovaná listami. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii. Jeho účinok môže byť znížený na suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácii, na pôdach s vysokým obsahom ílu alebo organickej hmoty. Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacich semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú. Po aplikácii sa môže vyskytnúť prechodné zblednutie obilnín, neovplyvní to však ich následný rast a výnos.


Naše odporúčanie

AGILITY aplikujte v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale na jeseň postemergentne v štádiu 1-4 listov plodiny (BBCH 11-14). Najlepšie výsledky dosiahnete v skorých vývojových fázach burín (dvojklíčnolistové buriny klíčne listy až 2 pravé listy BBCH 10-12 a metlička 1-2 pravé listy BBCH 11-12). Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu

AGILITY – 1,25 l/ha (sólo)

AM APERA PACK – balenie na 40 ha
AGILITY + PENDICOL (1,0 l/ha + 1,5 l/ha)
Zloženie: 40 l + 60 l

Komplexné balíky do obilnín nájdete v plodinových odporúčaniach.

Dávka vody: 400 l/ha


Návod na použitie


Spektrum burín